S:1

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? sorunun cevabı "Trafik kazası" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde kullanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin temel görevleri arasında yer almaz? Dünya petrol üretiminin kaçta kaçını İslam dünyası karşılar? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İtfaiye- Polis İmdat –Acil Yardım Merkezi numarası sırasıyla kaçtır? "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözünün anlamı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlısı olan bir kelime vardır? Mutluluğu da tadacaksın hayatta,Hüznü de yaşayacaksın.Biliyorsun ki uzun yıllar var önünde;Nice güzellikler seni bulacak.Buna inanmalısın!Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde toplumsal anlayışın bozulmasından yakınma söz konusudur? Kırmızı ışığı gören şoför ne hareketi yapar? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre mazeret izni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? – I have a cut on my finger, and it hurts. - I think you should........... 50 sayısının yarısının 10 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde can sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır? Bayram namazıyla ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Araçlar için trafik ışıklarında aşağıdaki renklerden hangisi bulunmaz? • Sözlükte; bir şeyi süslemek ve güzel yapmak demektir.• Terim olarak ise; Kuran-ı Kerimi güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan bir ilimdir.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? slam dünyasının ilk iç savaşı olarak bilinen, Hz. Ayşe ve taraftarlarının yenik düşerek Hz. Aliye biat ettikleri gelişme aşağıdakilerden hangisidir? İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır? İslam devletinde ilk divan hangi halife döneminde oluşturuldu? I. Dünya ticaret yollarının değişmesiII. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılmasıIII. Tımar sisteminin bozulmasıYukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli bir fiildir? Bireyler mesleklerini seçerken...................dikkate almamalıdır.Verilen cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Do your homework, - - - - ? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İngilizcede ışık yayan diyot anlamına gelen, elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarına ne ad verilir? Bismillahirrahmanirrahim anlamı nedir? Hangi sözcük hecelerine doğru ayrılmıştır? Mısır Uygarlığının kullandığı resimli yazıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? I am too tired. I will be sleeping - - - - . Kuş ile kuşlar kelimeleri arasındaki ilişki, aşağıdaki hangi kelime arasında yoktur? Do you ........ peaches? Sorusunda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Işık kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisindemecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisinde bulunmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi kurulmamıştır? Bir ekmeğin yarısı, yüzde ile nasıl ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi besmele çeşitlerinden biri değildir? Yazım hatası yapılmamış seçeneği işaretleyiniz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir