S:1

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sünnet olan namazlardan değildir? İlimiz  Batman 37’ Doğu Meridyeni ve 41’kuzey paraleli üzerinde yer almaktadır.İlimizin Başlangıç meridyenine (Greenwich) zaman farkı ve Başlangıç paraleline(Ekvator) olan uzaklığı ne kadardır? Aşağıdakilerden hangisi, ilkokula giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir? Zamanımızı doğru kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?  '' Mutfak '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Bir sinema salonunda 16 sıra ve her sırada 12 koltuk vardır. Koltuğun bilet fiyatı 9 TL olup tüm biletler satıldığına göre elde edilen tüm gelir kaç TL 'dir? Kayaçların ayrışma dereceleri birbirinden farklıdır. Bazı kayaçların dış güçler tarafından ayrışması uzun yıllar gerektirirken; bazı kayaçlar ise kısa zaman içerisinde su ile temas ederek çözünebilirler.Aşağıdakilerden hangisi suda çözünebilen kayaçlardan biri değildir? Hangisi  bir deniz taşıtı değildir?  Aşağıdaki yeniliklerden hangisi, ayrıcalık belirten unvanların kaldırılarak eşit vatandaşlık ilkesinin benimsendiğini gösterir? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? İlk Osmanlı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin harf sayısı en fazladır? Mustafa Kemal Harp Akademisi’ nden ne olarak mezun oldu? İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir. Buna   göre  aşağıdakilerden hangisi  beşeri  bir  unsurdur?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi cansız varlık adıdır? Derse geç kalan Ercan, öğretmenine aşağıdaki İngilizce cümlelerden hangisini söylemelidir? 100 – 95 – 85 – 80 – 70 – 65 - ? Hangisi tarihte Türk adıyla kurulmuş olan ilk Türk devletidir? Şinasi’nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş, Şinasi Paris’e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. Vatan yahut Silistre adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa’ya sürülen yazar, V. Murat’ın tahta çıkmasıyla İstanbul’a dönmüş ve “Kanun-i Esasi”nin hazırlanışında görev almıştır. Kısa bir süre sonra tutuklanarak Midilli’ye sürülmüştür. Sakız Mutasarrıflığı görevindeyken vefat etmiştir. “Vatan şairi” olarak anılır. Çok yönlü bir sanatçıdır. Gazetecilik yapmış; şiir, roman, tiyatro, eleştiri gibi türlerde eser vermiştir. Yaşamı boyunca vatan, millet, hürriyet gibi kavramların savunucusu olmuştur.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 2 eksiği kaçtır? (-8) - (-12) =? Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Perge hangi ilimizdedir? Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu’nun Türkleşmesine katkı sağladığı savunulamaz? Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe’yi inşa etmiştir?  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? 2015 Şubat ayında Türksat 6A uydusu nereden uzaya gönderilmiştir? Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde çığ olayı daha çok görülmektedir? Doğrultuları ve yönleri aynı olan 7 N ve 9 N luk iki kuvvetin net kuvveti (bileşke kuvvet) kaç N dur?  “Annem pazardan ……… aldı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ”Okul” sözcüğünün ilk ve son harflerinin alfabe sıraları kaçtır? Bulutlu bir havada hangisi hareket halindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi daha az sözcükten oluşmuştur?  Emir’in 18 tane oyuncak arabası vardı. 9 tanesini arkadaşına verdi. Geriye kaç oyuncak araba kaldı? Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez?   Aşağıdakilerden hangisi, anayasanın üstünlüğü ilkesini açıklar?  Emlak vergisi kişinin sahip olduğu evin değerinin binde biri, arsanın ise binde üçüdür.Buna göre 120 000 TL değerinde bir evi ve 210 000 TL değerinde bir arsası olan Ali Bey’in ödeyeceği toplam emlak vergisi kaç liradır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?   “Nazar değmek” deyiminin eş anlamlısı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir