S:1

I. Kapitülasyonlar
II. Boğazlar
III. Dış Borçlar
IV. Hatay
Lozan Barış Antlaşmasının yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliyeye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?

I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşmasının yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliyeye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir? sorunun cevabı "II ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hitap ettiği duyu organları itibariyle en kapsamlısıdır? Alice : Would you like to join us for the English project?Rose : - - - -Alice : Why not?Rose : I have my own project group. Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Ondan başka ilâh yoktur. O, Rahmândır, Rahîmdir.Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? Anne sütünün özellikleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Ettahiyyâtü ............... vessalavâtü vettayyibât. Esselâmu ............ eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh. Esselâmü ............ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ............. illallâh ve eşhedü enne Muhammeden .......... ve rasûlüh. YukarıdaTahiyyat duası yazılırken bazı kelimeler çıkarılmıştır. Duada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır? Sevgi her biri günde 14 litre süt veren 3 ineği vardır. Sevgi ineklerinden ayda kaç litre süt alır? (Bir ay 30 gün) Bazı balıklar sığ, bazı balıklar da derin sularda yaşar.Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Bütün dünya çocuklarıyla birlikte kutladığımız bayram hangisidir? Mikroskobik canlılar,I. HavaII. SuIII. ToprakIV. İnsan vücuduortamlarından hangilerinde yaşayabilirler? Mutezilenin diğer yorumlardan farklılaşması aşağıdaki düşüncelerden hangisi ile başlamıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Öğrencilerimden biri geçenlerde bana yeni yazdığı kitabını göndermiş, Yazdıklarımı yorumlar mısınız? diye soruyor. Yazar(!) öğrencim, kitabında bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ne anlattığını anlamak, kumsalda kaybolmuş anahtarımı aramak gibi zor geldi bana. Onun, çuvallar dolusu sayfalarda anlattığı şeyi üç beş cümleyle söylemek mümkün. Bunu niçin sanatmış gibi göstermiş, anlayamadım.Bu parçada sözü edilen yazarın anlatımında eksik olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna göre bir davranış değildir? Eski Taş (Paleolotik) Devrinde insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemiştir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrulamaz? Göktuğ 72 poğaçanın 1/4' ini sattı. Satılmayan kaç poğaçası kalmıştır? Hangi hayvanın yuvası kümes değildir? Hz. Peygamberin her sene Ramazan ayında Kuran-ı Kerimin o güne kadar nazil olan kısmını Cebraile okumasına - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? "Çalışan insanlar başarırlar."Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yazları da yağışlı olan Karadeniz Bölgesinin kıyı kesimlerinde yetişmeyen bir üründür? Saat şimdi 3 ü çeyrek geçiyor. 4 saat sonra saat kaç olacak? You should be ashamed - - - -yourself for telling my secret. 1. Bu kedi çok uyuyor (.) 2. Babam nereden geliyor (!) 3. İmdattt (!)Yukarıdaki tümcelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmamıştır? Acısı kaç paredir ovanınKaç renkle yetişir gülü yaylanın Dalgası nasıl köpürürNasıl vurur kıyıya deniz ne bileyim Ben dağları bilirimBu şiirde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Karabaş bize baktı. Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ne denir? Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Milli mücadele döneminde toplanan ilk ulusal kongre hangisidir? Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek Bir sıkıntın mı var? dedi. Çocuk Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum. dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bisiklet kullanırken nasıl davranmalıyız ? Peynir, zeytin, yumurta, bal, süt gibi yiyecekler daha çok hangi öğünde tüketilir? Büyük (Pasifik) Okyanusta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? Gusül(Boy abdesti) almak istediğimizde bütün aramalara rağmen su bulamazsak ne yaparız? Bir önermenin tutarlı olması için o önermenin bütün yorumlarından ...........Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilmelidir? --- Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.--- Kışın don olayı görülmez.--- Seracılık yaygın yapılır.--- Bitki örtüsü makidir.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Uzun zamandır hazırdan yemeye alışmışlardı. cümlesinde geçen deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir