S:1

Kurtuluş Savaşında Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.
Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kurtuluş Savaşında Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? sorunun cevabı "Vatan sevgisi, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmiştir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I. Cam eşyaların zamanla matlaşması ve üzerinde lekeler oluşmasına neden olur.II. Isıtıcıların etrafına ve boruların içine kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat tuzlarının birikmesine yol açarIII. Bu suların insan sağlığı için tehlike oluşturduğu bilinir.Bu ifadelerden hangileri sert suların olumsuz etkilerindendir? 8-12-16-A-24-26 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? IPeşin fiyatına 12 taksit!IISofraya en son o gelir akılda tek o kalır!IIIBiz daha iyisini yapana kadar şimdilik en iyisi bu!IVTüm zamanların en iyisi!Yukarıdaki reklam sloganlarından hangisinin gerçekçi olduğu söylenebilir? Üçüncü terimi 14 olan örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıda verilen ondalık kesirlerden hangisini okunuşu "Yedi Tam Binde Dört Yüz Dört" tür? Şu sözcüğü tahtadaki cümlelerin hangisinde adıldır? Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I cant, but - - - -. Peygamberlerin akıllı ve zekî olmalarını belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kavramlardan hangisi sanat metinleri için söylenemez? İki ardışık sayının toplamı 45tir. Küçük sayı kaçtır? İlk ölçümde 500 mL gelen suya bir taş bırakıldığında taş ile birlikte suyun hacmi 750 mL ölçülüyor. Taşın hacmi kaç mL dir ? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ? Kanun fit Tıp isimli eseri batı dünyasında tıp fakültelerinde yakın zamana kadar ders kitabı olarak okutulan, hastalıkları psikolojik ve bedensel nedenle- re bağlayan, aynı zamanda psi- kolojinin öncüsü olarak kabul edilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi Temel İnsan Haklarından biri değildir? Cemile, içinde 9 l su bulunan fanusa balıkları koyuyor. Su seviyesi 9600 ml oluyor. Buna göre balıkların hacmi kaç mililitredir? Yüce Allahla ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlış bir ifadedir ? "Bir aile veya bir sülalenin bütün mensuplarının geçmişten günümüze, belirli bir düzen içerisinde sıralanarak" gösterilmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Hekim Randevu Sistemi telefon hattının numarasıdır? Türkiye'de batıdan doğuya doğru ........................ artarCümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Necip ve Suat - - - - romanının, Ahmet Cemil - - - -romanının, Firdevs Hanım ve Bihter - - - - romanınınkahramanlarıdır.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerdenhangileri getirilmelidir? Vatan, millet, özgürlük, adalet gibi kavramlar edebiyatımıza hangi dönemde girmiştir? Disakkaritler için verilen;I. Hücre zarından geçemezII. Hidrolize uğrarIII. Monosakkaritlerden oluşurifadelerinden hangileri polisakkaritler için de söylenir? Oliver: Im thirsty. - - - - to meet at a café and drink something?Eliza :Sure. Im thirsty, too. İslamda eşitlik ve kardeşliği diğerlerinden daha çok vurgulayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.....) İslamın İnanç Esaslarına İmanın Şartları da denir.(.....) Melekler ateşten yaratılmış varlıklardır.(.....) Azrail (a.s.)Allahın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere bildirir.(.....) Varlıklar alemi sadece görünen varlıklardan ibarettir.(.....) İlahi kitaplar Allahın (c.c.) emir,yasak ve öğütlerini içerir. Ben Frigli bir çiftçiyim. Topraklarımı sabanla işliyorum. Sabanımı dikkatli kullanmalıyım. Çünkü benim ülkemin kanunlarında, ekili araziye zarar verene ve sabanı kırana çok ağır cezalar verilir.Frigli çiftçinin konuşmasından aşağıdakilerden hangisine önem verdiği anlaşılır İpek Yolunun devletlere öncelikle hangi alanda katkı sağladığı söylenebilir? (1) Peribacaları, sel sularının killi toprağı aşındırmasıyla oluşur. (2) Sel suları toprağı yarar böylece tepelerine doğru sivrilen piramitler ortaya çıkar. (3) Türkiyede Ürgüp yakınlarında bulunan peribacalarını görmeye yabancı turistler de gelmektedir. (4) Doğada az bulunan bu ilginç oluşumlar bence koruma altına alınmalıdır.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Dünyadan uzaya fırlatılan bir astronotun uzaydaki ağırlığı ve kütlesi nasıl değişir? Disakkarit ve polisakkaritler için,I. Dehidrasyon reaksiyonu ile sentezlenmeII. Glikozit bağı içermeIII. Sindirilmeden kana geçmemeIV. Hücre çeperinin yapısına katılmaverilenlerden hangileri ortaktır? Mel : Can you give me your tablet for a minute? - - - -.Joel : Of course.Mel : Thank you. Lilly : - - - - .Counsellor : I understand you. You can overcome this bad habit. Dont worry. Aşağıdakilerden hangisi tehlike oluşturmaz? Aşağıdakilerde hangisi cümle değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? Atatürk : Bandırma Vapuru ile Samsuna çıktığım günü hangi bayram olarak kutluyoruz çocuklar? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) mütevazı bir kişiliğe sahip olduğuyla çelişir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir