S:1

Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmaküzere oluşmuş; müzik ile söz arasında, sözden çokmüziğe yakın, ortalama bir dildir.
Bu metinde şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmaküzere oluşmuş; müzik ile söz arasında, sözden çokmüziğe yakın, ortalama bir dildir.Bu metinde şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Yansıttığı düşüncenin önemine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
85' ten başlayarak geriye 5'er sayarken 8.sırada hangisini söyleriz? “Millî Eğitim Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden proje kapsamında çoktan seçmeli madde tipinin yetersiz kaldığı üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için farklı bir madde tipi daha kullanılmıştır.”Buna göre ABİDE projesinde çoktan seçmeli madde tipine ek olarak kullanılan madde tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? İnsan vücudunda bulunan ve her çeşit vücut hücresine dönüşebilen ana hücrelere “kök hücresi” denir.Bu hücrelerle ilgili,I. Kan, deri ve sindirim organları oluşturabilir.II. Vücudun onarımında görev alıp erişkin dokuları yenileyebilme özelliğine sahiptir.III. Her kök hücresinin genetik yapısı farklı olduğundan görevleride farklıdır.verilenlerden hangileri doğrudur? İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir?   Trafik kazalarına kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? Anadolu’daki Türk beyliklerinin çoğunu hakimiyetine alarak ilk kez siyasi birliği sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? Aşağıdaki hadislerden hangisi çevre temizliği ile ilgilidir? "Çok gizli' gizlilik dereceli yazılarda, dış zarfı açan görevli, iç zarf üzerinde yer alan 'çok gizli' ibaresini gördüğünde, ... yetkili makama sunar." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? “Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?  Aşağıdaki belgelerden hangisi tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için gerekli değildir? Cezaevi vaizinin bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi “bireysel rehberlik” kapsamında verilen hizmetlerdendir? “Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim.” cümlesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir?  Aşağıdakilerin hangisi belirtili isim tamlamasıdır? (306 : 17) : 6 İşleminin sonucu kaçtır?  Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi hangisidir? Daisy : - - - - ?Sofia :She is helpful and funny but she sometimes talks too much and also I have to admit that she is lucky. Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz?   Look at the clouds, it - - - -. Aşağıdakilerden hangisi orucun başladığı vakti ifade eder? A9C sayısı 5’e ve 9’a tam bölünebiliyorsa A yerine yazılacak rakamların çarpımı kaçtır? Her gün kumbarasına 5 lira atan bir çocuk, kumbarasına 9 günde kaç kuruş atmış olur? Yakın kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? Türk ordusu, Milli Mücadele'de Batı Cephesi'nde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? 3 metre kumaştan 2 takım elbise diken bir terzi, 15 metre kumaştan kaç takım elbise diker? Hangi cümlede “taze" kelimesinin zıt anlamında kullanılan bir kelime vardır? Kuzey yönünde ilerlemekte olan Alper, sağa dönerek ilerlemesine devam etmiş ise hangi yönde gidiyordur? Mutezile mezhebinin ‘el-Va’d ve’l-Va’îd’ ilkesi  aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) aşağıdakilerin hangisi bünyesinde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? “sulh” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?  Pilin artı kutbundan başlayan ve bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola ne ad verilir? Altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? I. Azotlu organik bazII. Beş karbonlu şekerIII. FosfatYukarıda, RNA’nın yapısında bulunan maddeler verilmiştir.Buna göre verilenlerden hangileri ATP’nin yapısında da yer alır? Belirli günlerde ihrama girerek Mekke’de bulunanKâbe’yi tavaf edip Arafat’ta vakfe yaparak yerinegetirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir