S:1

Küçük, monoton, ürkek vuruşlar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Zaman zaman şarkı söyler, ağıt yakar
Kafeslerde, camlarda titreşerek
Küçük, monoton, ürkek vuruşlar
Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerde yoktur?

Küçük, monoton, ürkek vuruşlarKafeslerde, camlarda titreşerekZaman zaman şarkı söyler, ağıt yakarKafeslerde, camlarda titreşerekKüçük, monoton, ürkek vuruşlarAşağıdakilerden hangisi bu dizelerde yoktur? sorunun cevabı "Teşbih" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal’in bitirdiği ortaokul aşağıdakilerden hangisidir? Çantam olduğu halde mağazada gördüğüm yeni çantayı almak ……………….. dir.Boş bırakılan yer hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük "büyük ünlü uyumu"na uymaz? David : - - - - is Amasya from Hatay?Serdar : 664 kilometers. Orta Asya’nın doğu sınırı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed (SAV) ‘in doğum tarihi ve yeri  hangi seçenekte doğru  verilmiştir? Hangi çocuk farklı bir hareket çeşidine örnek vermiştir ?  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de peygamberliği hakkında şüphe bulunmayan isimlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir? Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun özelliklerinden değildir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi pozitif bir tam sayı olarak ifade edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İnternet sitelerine girerken kullanılan programlara web tarayıcısı (browser) denir.Yukarıdaki bilgiye göre aşağıda verilenlerden hangisi bir internet tarayıcısı değildir?  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi en az etkiler? Kayaçların içinde bulunan fosiller incelenerek yerkürenin yaşı ve jeolojik zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında bilgi edinilmektedir.Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin içerisinde fosil bulundurması beklenir? Okul çağındaki çocukların beslenmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi sıfat değildir?           Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne ad verilir? Dünya’mızın Güneş’in etrafında bir tam dönüşü dolanımı ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Atatürk İlköğretim Okulunda okuyan Selma, okulun düzenlediği bir geziye katılmıştır .Gezi sonunda peribacaların ve yer altı şehirlerini gezdiğini söylemiştir.Buna göre SELMA aşağıdaki illerden hangisine gitmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri arasında yer almaz? 0 , 3 , 5 , 6 , 9 rakamları birer kez kullanılarak beş basamaklı iki tane çift doğal sayı yazılıyor. Buna göre, bu iki sayı arasındaki fark en çok kaç olur? Esirci, zavallı Dilaşup’u arkasına alarak konaktan çıktığı gibi doğruca Mahpeyker’in yalısına götürdü. Kapıdan girildiği sırada esirci, Dilaşup’a hitaben bir tarz-ı mütehakkimane ile :“Etek öp kız!” deyince, biçare o zamana kadar hakika-i hâli teferrüs ettirecek hiçbir alamet görmediğinden neye uğradığını anlayamadı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. 66° 33’ KuzeyII. 40° 20’ KuzeyIII. 23° 27’ GüneyYukarıda verilen noktalar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi’nin belli başlı yazarlarından değildir? "Yol" kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? Sonuna aldığı ekten dolayı, büyük ünlü uyumu buzulmuş sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir? 4 mevsimi  yaşamamızın sebebi nedir? Aşağıdakilerden hangisi bileşik fiildir? "... Yurdun her karış toprağı, yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz...” Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun hangi özelliğini anlatır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?  "Zor bir işi başarmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelimenin zıt (karşıt) anlamlısı yoktur? Nedim’in “Malumdur benim sühânım (sözüm) mahlas istemez.”sözü aşağıdakilerden hangisini ispatlamaktadır? Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? 45 sayısının onlar basamağının basamak değeri kaçtır? Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir