S:1

(I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir.(III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemdenvazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle birdurumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecburkalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gereklideğişiklikleri yapmalıyız.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisianlamca aynı doğrultudadır?

(I) Bütün işler bir yönteme göre yürütülür. (II) İşe baş-lamadan önce izlenecek yöntem ayrıntısıyla belirlenir.(III) Ancak işe başladıktan sonra izlediğimiz yöntemdenvazgeçmemiz gerekebilir. (IV) Tabii ki kimse böyle birdurumla karşılaşmak istemeyecektir. (V) Ancak mecburkalırsak düşünüp taşınmalı ve zamanı gelince gereklideğişiklikleri yapmalıyız.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisianlamca aynı doğrultudadır? sorunun cevabı "III. ve V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Karadeniz, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilen aşağıdaki yerlerden hangisiyle bir Türk gölü hâline gelmiştir? Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verilmiştir? '' Sabahları mutlaka spor  ........ '' Yukarıda verilen cümlede geçen altı çizili yere iş, oluş, hareket bildiren kelimeyle tamamlarsak hangisi olur ? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, aşağıdakilerden hangisi belgenin gönderildiği idareyi ya da kişiyi belirtir? Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak kabul edilmez? “ 1-bahçesine    2- diktik     3-evimizin      4-ağaç”Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturabilmek için nasıl sıralamalıyız? Mıknatısın uyguladığı itme, çekme kuvveti hangi seçenekte verilmiştir? Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların ...................... sürecini olumsuz yönde etkilerCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ‘’Gölgem iki adam boyu olduğunda işim bitecek.’’ diyen KELOĞLAN zamanı hangi saat türüyle ölçmüştür?  Dünya modeli üzerinde sular hangi renkte gösterilir? 1-Kılık kıyafette yenilik,2-Saat ve ölçülerde yenilik,3-Harflerde yapılan yenilik,Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Atatürk'ün yaptığı yeniliklerdir? Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? İnsanlar geçimlerini sağlamak için farklı ekonomik faaliyetler yürütmektedir.Yürütülen bu ekonomik faaliyetlerden hangisi hizmet sektörü ile alakalıdır? Peygamberimizin (s.a.v.) adı anıldığında ya da duyulduğunda söylenen dua ifadesine …………………………………….denir. Boşluğa ne gelmelidir? Dünya Barış Günü ne zaman kutlanır? (5X100)+ (1X10)+ (6X1) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Bir kazayı görerek, acil yardım ve kurtarma hizmetlerini arayan kişi hangi bilgiyi vermelidir? "O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adılı olarak kullanılmıştır? (+12) - (-10) + (-6) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? I. Fotoğrafları baskıya yetiştirmek için bütün gece uyumadım. (Neden)II. Doktorum biraz tuhaftır, yani anlaşılması güç bir adamdır. (Açıklama)III. Masa, kanepe, buzdolabı aldığı eşyalardan bazılarıydı. (Örnekleme)IV. Bu şiirleri ezberlerse amcası ona hediye alacakmış. (Koşul)V. Tarihi binayı onarmak için yazılı izin almalıyız. (Amaç)Numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç içindeki ifadeyi karşılamamaktadır? “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)Bu ayette vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir? Cahiliye döneminde Mekke şehri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde “iş, oluş, durum ” fiilleri sırasıyla verilmiştir? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir?  Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.( ) Yüce Allah’ın kesin olarak yasakladığı ve kaçınmamızı istediği söz ve davranışlara helal denir.( ) Yakını ölen kişiyi ziyarete gidince “Allah şifa versin” deriz.( ) Allah’ın (c.c.) en büyük olduğunu ifade etmeye salavat denir.( ) Besmele her güzel işe başlarken söylenir.( ) Dua etmek Allah’a (c.c.) olan bağlılığımızı gösterir. “Ekonomik bakımdan düşük gelirli ailelerin olduğu ve davranış problemleri olan çocukların bulunduğu bir çevrede öğretmenliğe yeni başlayan Sami Bey, sınıf yönetimi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır.”Bu konuda rehberliğe ihtiyaç duyan Sami Öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmalıdır? Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülke yer yer işgal edilmişti. Azınlıklar işgalci güç- lerle iş birliği yaparak vatanımızın bölünmesi için çalışıyordu. Osmanlı idaresi ise olaylara karşı halkı sükûnete çağırmaktaydı. Kurtuluşu kendisinde gören halk, Kuvayımilliye birliklerini kurarak düşmanla mücadeleyi başlattı.Buna göre Kuvayımilliye ruhunun oluşmasında;I.  İstanbul yönetiminin pasif tutumuII.  İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgaliIII.  Azınlıkların faaliyetleriIV. Büyük Millet Meclisine karşı isyanların çıkmasıdurumlarından hangileri etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” (da) doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın gözlenen katmanlarından değidir? Aşağıdakilerden hangisini “ she “ sözcüğüyle ifade edebiliriz?   Hangi sözcükte hece düşmesi olmaz? TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cep­hesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?          Doğuştan beste yapma yeteneğine sahip olmayan bireye bir şarkı besteletemezsiniz.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir? I. Orta lamel oluşumuII. BoğumlanmaIII. İğ ipliği oluşumuIV. DNA eşlenmesiV. Sentrozom eşlenmesiYukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen hücre döngüsündeki farklılıklardandır? Kelimelerin doğru yazımı için neye bakmalıyız?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı bildirmektedir? • İnsanın iradesi ve hürriyeti yoktur.• Allah’ın ilmi ve kelamı hâdistir, sonradan yaratılmıştır.• İyilik ve kötülüklere sevap ve cezanın verilmesi zorunludur.Bu düşüncelere sahip mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir