Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer.
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,
Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...
Bu dizelerde aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer.Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber,Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber...Bu dizelerde aşağıdaki kelime gruplarından hangisinin örneği yoktur? sorunun cevabı "Bağlama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Fadime yarın ki matematik sınavı için saat  20:00 da çalışmaya başlayıp 21:58 kadar hiç ara vermeksizin  ders çalışmıştır. Toplam kaç dk çalışmıştır? Fahriʼnin fikri büsbütün başka idi:- Avrupa bizden çok fazla okuyor. Birkaç dilde birden okuyor.- Haydi çocuklar!.. dedi. Sonra Suatʼa cevap verdi: - Mesele, okuduklarımızın bizi bir yere götürmesinde. Batılı, bizi ancak dünya vatandaşı olduğumuzu hatırladığımız zaman tatmin ediyor. Kısacası çoğumuz seyahat eder gibi, benliğimizden kaçar gibi okuyoruz.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 21.Yüzyılın başlarında nüfus artış hızı durma noktasına gelen Japonya, doğal nüfus artışının sağlanması için çeşitli politikalar geliştirmiştir.Günümüzde aşağıdaki ülkelerin hangisinde buna benzer bir durum yaşanmaktadır? Hızlı nüfus artışı,I. Doğal kaynakların hızla tüketilmesineII. Biyoçeşitliliğin azalmasınaIII. Tür içi çeşitliliğinin artmasınaverilenlerden hangileri neden olabilir? Kureyş suresinde  aşağıdaki konulardan hangisi yer alır? Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin uydusu YOKTUR? “ Dost kara günde belli olur. “ atasözü kaç sözcükten oluşmaktadır?  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Kur’an’ı Kerim’in ikinci suresidir. Medine’de inmiştir. İki yüz seksen altı ayet olup Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresidir.Yukarıda bahsedilen sûre aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi tüm hücrelerde bulunur?