S:1

‘Gerçekten milletimiz, düşman hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi.
Atatürkün verilen sözüne bakıldığında parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

‘Gerçekten milletimiz, düşman hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba kısacası her ne gerekse son derece istekle verdi.Atatürkün verilen sözüne bakıldığında parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? sorunun cevabı "Tekalifimilliye Emirleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bir yerden bir yere gitmek için trafikte araçta bulunan ancak aracı kullanmayan kişiye ne ad verilir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? Osmanlı Devleti, Mondros ateşkes Antlaşmasını itilaf devletlerini temsil eden aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalamıştır?   Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale  İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi  öğrencilerin  öğrenim görmeleri için  devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.    Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumu (kalınlık - incelik uyumu) kuralına uymayan bir kelime vardır? 18 sayısının yarısı kaçtır?  - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? "domates" sözcüğünün ünlü ve ünsüz harfleri hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi adreste bulunmaz? 3482 ve 312 sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşırız? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz?  Vejetatif üreme şekillerine;I. Söğüt bitkisinden çelikleme yöntemi ile yeni bitki elde edilmesiII. Orkide bitkisinin daha iyi gelişmesi için kuruyan ve zarar gören yapraklarının kesilmesiIII. Aşılama yöntemi ile bir ağaçta hem beyaz hem siyah dut yetişmesiverilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? Aşağıdaki günlerin hangisinde oruç tutulabilir? Bir dinamometreye 20 N’luk cisim asıldığındadinamometredeki yayın 8 cm uzadığı görülüyor.Buna göre aynı dinamometreye 30 N’luk cisimasıldığında yaydaki uzama kaç cm olur? Arayı arayı bulsam izini,İzinin tozuna sürsem yüzümü,Hak nasib eylese görsem yüzünüYa Muhammed canım arzular seni.Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisine duyulan sevgi ve özlem vurgulanmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Termometrenin  hassasiyetiI. İçindeki sıvının cinsiII. Bölme sayısıIII. Kılcal borunun cinsiniceliklerinden hangilerine bağlıdır? “Bu son maçta nihayet şeytanın bacağını kırdı.”Yukarıdaki cümlede “şeytanın bacağını kırdı” deyimi ile ne anlatılmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadettir? 20 kg leblebi 250 gramlık poşetlere doldurularak paketleniyor. Kaç poşet leblebi olur? Aşağıdaki nesnelerden hangisi bisiklet sürerken takılması gerekenler arasında yer almaz? If I lived by the sea, I ……..…. fishing every day.  Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaşın yapması gereken bir davranış değildir? Katı bir maddenin çevreden ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeden direkt gaz hâline geçmesine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük ünlü uyumuna uymayan” bir sözcük vardır? 72 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? “ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi  ifade eder? “ Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini hesaba katabilmek için önce onun duygu ve düşüncelerini anlamamız gerekir.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? • Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlanmaya imkân verecek tarzda olması• Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve ilmi nitelikli görüş ayrılıkları• İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve İslam ile tanışan yeni milletlerin yeni sorunlarla gelmiş olmasıBu sebepler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? Anne, baba ve kardeşlerden oluşan en küçük toplumsal birim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki basamaklardan hangisi binler bölüğünde bulunmaz? ‘Bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde ulaşılmasını sağlayan yeniliklerden biri de internettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi interneti kullanacağımız teknolojilerden değildir? 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir? Kulun Rabbine en yakın olduğu yer hangisidir? Philip  : Do you do puzzle in your free time?Bob     : Yes, - - - -. Bir öğretmen, öğrencilerine mevsimleri öğretmek için sınıfı dörder kişilik gruplara ayırmış ve her bir grup üyesinin tüm mevsimlere çalıştıktan sonra bir mevsim seçmesini istemiştir. Daha sonra grup üyeleri aynı mevsimi seçen diğer grup üyeleri ile bilgi paylaşımı yapıp edindiği yeni bilgileri kendi grubunda paylaşmasıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.Bu öğretmenin kullandığı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? DNA’nın görevleri ve yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? Aşağıdaki hormonlardan hangisi sperm ve yumurta hücresi üretiminde görevli olan hormonlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sebeplerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir