S:1

Peygamberimiz İslama davet için gittiği Taife gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.Ama yine de o insanlara beddua etmemiş, onların hidayeti için Allaha dua etmiştir.
Bu olayda Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?

Peygamberimiz İslama davet için gittiği Taife gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.Ama yine de o insanlara beddua etmemiş, onların hidayeti için Allaha dua etmiştir.Bu olayda Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır? sorunun cevabı "Merhamet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Din ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisidoğrudur? O gece Beyoğlundaki Pera Palas Otelinde büyük bir balo vardı. Kış aylarının en erken ve en görkemli balolarından biri olduğu için Beyoğlunun aristokrat aileleri bu fırsatı kaçırmamışlardı. Saat ondan sonra o büyük binanın muhteşem kapısı önünde insanlar toplanmaya başlamışlardı ve araçlarda hızla inerek vals salonlarına doğru gidiyorlardı.Bu parçadan hareketle Servetifünun romanlarını etkileyen sosyal ortamla ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Milli egemenlik ilkesi ilk kez ne zaman hayata geçirilmiştir? Türkiyenin ................... şehri İstanbuldur. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi durumunda olgu ifade edilmiş olur? Kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında her zaman bir derece sıcaklık farkı olmasının nedeni nedir? Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına ........................ enerji kaynakları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sis lambası, aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılmalıdır? İlhanlı Devletinin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? Görüş, kişilerin kendi düşüncelerini yansıtır. Olgu, herkes tarafından doğruluğu kabul edilen, ispatlanabilen bilgilerdir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu cümlesi değildir? Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920 tarihinde hangi ilin milletvekili olarak meclise girmiştir? Peygambere sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı göstermek için yaptığımız duaya ne ad verilir? Mustafa Kemal Paşa Nutuku hazırlarken, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılları ile ilgili bir çok belgeyi gözden geçirmiştir.Buna göre Nutukun aşağıdakilerden hangisini anlatması beklenmez? Seçeneklerin hangisinde evimizin tarif ederken yeri daha belirgin hale getirmiş oluruz? 15 - 4 kaç eder? • Bilim ve sanat dallarında ortaya çıkan yeni kavramların Türkçe karşılıklarını bulmaktır.• Türkçeyi yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarmaktır.Sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Hakan saat 15.00 da evden çıkmış, 19.30' da eve dönmüştür.Hakan eve kaç saat sonra dönmüştür? Nasıl istersen öyle dinle, bakın: Dalların zirvesindeyiz ancak, Yarı yoldan ziyade yerden uzak; Yarı yoldan ziyade mâha yakın. (Ahmet Haşim)Bu dörtlüğün uyak düzeni, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki geometrik şekillerden hangileri birbirine diğerlerinden daha fazla benzer? Ön sözü okuyup da ne yapacaksınız?Elinizdeki kitabın yazarı meşhur da olsa, meçhul de olsa, birazdan başlayacağınız eser hakkında, bir başkası tarafından ileri sürülmüş görüşleri okumak kitabın tadını kaçırmak için birebirdir.Okuyucu biraz arar ve yüzeysel bir ön söze girecek ayrıntıyı kendi kendine bulur.Bırakalım, zahmet etsin!Okuyucuyu bu kadar kolaycılığa alıştırmamalıyız. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İlk terimi 6, ortak farkı 3 ve son terimi 66 olan sonlu bir aritmetik dizinin kaç terimi vardır? Aşağıda Kuran-ı Kerimde bazı sureler ve anlamları verilmiştir. Hangi seçenek yanlıştır? Yaz fiili, aşğıakilerin hangisinde genişzaman2. çğl kişsine göe çekimlenmişir? Kuran-ı Kerimi çoğaltan ve İslam donanmasını kuran halife aşağıdakilerden hangisidir? 1982 Anayasasına göre, aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisinden yararlanma, önceden izin alma şartına bağlanabilir? Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda açılarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kurân-ı Kerim Hz. Muhammede hangi melek aracılığıyla vahyedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur? 1538 yılında Osmanlı Devletinde baş mimarlığa kadar yükselen ve kendine özgü bir üslup geliştirerek üç yüzün üzerinde eser veren, Türk mimarisini doruk noktasına ulaştıran mimar aşağıdakilerden hangisidir? Yiğit, soğuk algınlığı geçirdiği için arkadaşlarına fazla yaklaşmıyordu. Yiğit için seçeneklerden hangisi söylenebilir ? Tuz ruhu (HCl) ve sirke ruhu (CH3COOH) için;I. pH değerleri sıfır ile yedi aralığındadır.II. Tadları ekşidir.III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.IV. Metal kaplarda saklanabilir.V. Sentetik olarak elde edilebilinir.verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ayetlerin hangisi toplumsal yasala- ra işaret etmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur? Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır? I- Ağaçların yapraklarını dökmesiII- Kelebeklerin uçmasıIII- İnsanların tuvalete gitmesiIV- Koşan bir aslanın terlemesiYukarıdaki bilgilerden hangileri canlıların boşaltım yapması ile ilgilidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra, Anadoluyu işgal eden aşağıdaki devletlerden hangisine karşı cephe açılmamıştır? Bir simitçi günde 1050 tane simit satmaktadır. Bir haftada kaç simit satar? çorabın sözcüğünün yalın hali aşağıdakilerden hangisidir? Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, gereksiz yere de saçıp savurma.(İsra suresi, 26. ayet)Bu ayet ile aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılamaz? Saat 15:00da başlayan yolculuğumuz 1 saat 40 dakika sürdü. Acaba yolculuğumuz saat kaçta bitti? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir