S:1

‘( Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazkıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülüktenalıkoyar...(Ankebut suresi, 45. ayet )
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerdenhangisidir?

‘( Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazkıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülüktenalıkoyar...(Ankebut suresi, 45. ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Namazı hakkıyle kılmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? 1. Ülkemizin coğrafi bölgeleri2. İnsan vücudunun yapısı3. Demokratik hak ve sorumluluklarımızYukarıda verilen ifadelerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha fazla ilgilendirir?  Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur? Hangi seçenekte karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? . Güneş ve Ay tutulmaları Ay’ın hangi evrelerinde gerçekleşmektedir? Forum ve panelin arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir? Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, ondan şikâyetçi olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.               Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) komşuların birbirlerine olan hakları konusunda verdiği tavsiyelerdendir? Kant’a göre ‘‘deneysiz kavramlar boş, deneyden gelen hammadde ise kavramlar olmaksızın kördür.’’Kant bu sözüyle hangi düşünceleri birleştirmeye çalışmıştır? 5 + (-16 ) : 4 + 4 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kur- manın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İzmir ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Efes Antik kenti hangi bölgemizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olmadıkları halde ismin yerini tutan adıl (zamir) vardır?  “En büyük hayalim çok çalışıp öğretmen olmaktır.” cümlesinde hangi sözcük ön addır? Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur. Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?   Serkan is a mechanic. - - - - a car at the moment. Aşağıdakilerden hangisi durum hikâyesinin özelliklerinden değildir? TBMM`nin açılmasıyla aşağıdakilerden hangisinin görevi sona ermiştir?  Aşağıdakilerden hangisinin hece sayısı dörttür?  Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep- sonuç cümlesidir? Hızır ve İlyas peygamberin yılda bir defa bir araya geldiklerine inanılan, 6 Mayıs günü kutlanılan bayram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde hece düşmesi yoktur? Ben yazılarımın başka yazarların yazılarına benzemesini istemem. Daha önce söylenenlerden farklı şeyler söylemeyi amaçlarım. Dili kullanımım kıvrak, buluşlarım bana özgüdür.Böyle söyleyen biri hangi anlatım özelliğine önem vermektedir?  “Dün pazardan peynir aldım.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Allah’ı seven bir insan aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimize inen ilk 5 ayetten biri değildir ? Doğa olaylarını konu alan bilim dalına Fizik adı verilir. Fizik farklı konuların incelenebilmesi için çeşitli uygulama alanlarına ayrılır.Fiziğin uygulama alanlarından biri olan mekaniğin, çalışma konuları aşağıdakiler- den hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının doğmasında doğrudan etkili olmamıştır? 123 sayısı, rakamlarının sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Because he was ill, he wasn’t at school - - - - .  Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 25 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarın uzunluğunun 2 katından 10 metre daha fazladır. Bu tarlanın etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir. Elimizde 800 metre tel olduğuna göre kaç metre tel artar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi şekil bakımından olumsuz olsa da anlamca olumludur? 225 kilogram meyvenin 75 kilogramı satınca geriye kaç kilogram meyve kalır? Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı topladığı vergilerdir.Aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atatürk Haftası ne zamandır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir