S:1

Man : What do you think of spending our vacation in Canary Islands?
Woman: I dont think we can go there. It is too - - - - for us. We cant afford it.

Man : What do you think of spending our vacation in Canary Islands?Woman: I dont think we can go there. It is too - - - - for us. We cant afford it. sorunun cevabı "expensive" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
يَعْلَمُونَ İfadesinin okunuşu nedir? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sayılarından kaç tanesi 40 sayısına yuvarlanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmıştır? Zengin insanlar pahalı elbiseler giyer. cümlesinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? "Eğri - doğru" kelimelerinin arasındaki ilişki "uzak" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? Harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranına ne denir? Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir? Afrika Kıtasının en gelişmiş ekonomisine sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede teknolojik gelişmelerle birlikte çeşitli tarım ürünlerinin ekim alanı genişlemiştir.Türkiyede sulama imkânlarının geliştirilmesine bağlı olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanında daha büyükbir genişleme yaşanmıştır? Japonyanın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? İnsan, canlılar içinde özel bir yere sahiptir. Ona bu özel yeri sağlayan, diğer canlılarla ortak özelliklerinin yanında kendine has özelliklerinin olmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda insanın değerli olmasını sağlar.İnsanın; I. Aklının olması,II. Düşünebilmesi,III. Yürüyebilmesi, gibi yargılardan hangisi ya da hangileri insanı değerli kılan özellikler arasında söylenebilir? Karpuzun soframıza ulaşım süreci aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? I. Dünya savaşı yıllarında İngilterenin sömürgelerinden gelen yardımları önlemek için oluşturulan cephe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinin farklı yorumlar yapmalarının nedenleri arasında en az etkili olanıdır? Ülke isimlerinden hangisi yanlış verilmiştir? 500 sayısının 5/10' u kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri sistemlerin inceleme alanının dışındadır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyalarımızdan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir? I. Batılı tarzda yazılmış ilk Türk tiyatrosudur.II. Üç perdelik bir trajedidir.III. Namık Kemal tarafından kaleme alınmıştır.IV. Eserde görücü usulü evliliğin sakıncaları anlatılmaktadır.Numaralanmış özelliklerden hangileri Şair Evlenmesi için söylenemez? Fagositoz olayı ile ilgili,I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır.II. ATP harcanarak gerçekleşir.III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.verilenlerden hangileri doğrudur? Elverişli iklime sahip deniz kıyılarında, düz alanlarda, tarımsal üretimi fazla olan yerlerde; ulaşımı, sanayisi ve ticareti gelişmiş yerlerde nüfus yoğundur.Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin nüfusu yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Nazlının almak istediği kazağın fiyatı 69,90 TLdir.45 TLsi olan Nazlının kazağı alabilmesi için en az kaç TLye daha ihtiyacı vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi neden-sonuç belirtmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde değim kullanılmamıştır? Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 Araba hareket halinde iken tekerleğinin yaptığı hareket ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Humus bitki artıklarının çürümesiyle toprağa karışan ve toprağın verimliliğini artıran organik maddelerdir. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde humus miktarının daha fazla olması beklenir? 3x2-2x+3m-7 ifadesinde kaç tane terim bulunmaktadır ? Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter ? Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir? Kas kelimesinin eş anlamlısı nedir? My brother was sleeping while - - - - . ‘Yaz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi gaz maddedir? • Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır. (H.Bergson)• ...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir. (Fâtır suresi, 24. ayet)Verilen bu söz ve ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kemal günde 3 çikolata yiyiyor. Bir haftada kaç çikolata yer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Tarama yöntemiyle çizilmiş bir haritada çizgilerin sık ve kalın olması yeryüzü şekillerinin doğrudan hangi özelliği hakkında bilgi verir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir