S:1

The girl - - - - when she saw the burglar in herkitchen.

The girl - - - - when she saw the burglar in herkitchen. sorunun cevabı "screamed " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Bakterilerin çoğunda hücre zarının yaptığı kıvrımlar "mezozom" adı verilen yapıyı oluşturur.Bu yapı aşağıdakilerin hangisinde etkilidir?  “Rıhtımda her zaman oturduğu yeri tanıyamadı;çünkü……….”Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?   En çok can ve mal kaybına neden olan doğal afet hangisidir? (62 + 23 ) ÷ 22 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde           Osmanlı Devletinin savunma gücü kırılmıştır?             Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapıya ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı yoktur? +3. – 6, 0, + 11, – 3, – 21, +9 tam sayılarından kaç tanesi – 5’ten küçüktür?  S2O3-2’ de S’nin yükseltgenme basamağı kaçtır?  February is - - - - month of the year. Deprem dalgalarının şiddetini kaydedebilen aygıta ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi cümle içerisinde mutlaka büyük harfle başlar? Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarından biridir? Aşağıdaki durumlardan hangisi namazı bozmaz? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sanat kuramlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Venüs ile Uranüs arasında kaç gezegen vardır? Kaygı döneminde yaşıyoruz. Küçük büyük herkesin çözemediği sorunları var. İşte bu sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen farkındalık uygulamaları, kriz anında zorlayıcı durumlarda çözüm odaklı kalabilmeyi; dikkati, konsantrasyonu güçlendirerek okulda, işte verimliliği ve üretkenliği artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sağlığı olumlu yönde etkiler. Empati kurabilmeyi, çevreye uyum sağlamayı ve ekip uyumunu güç- lendirir; aile hayatında huzuru artırır. Öğrencilerin sınav stresini, yaşıtlarıyla ilişkilerinden kaynaklanan stresi azaltır; akademik başarıyı otomatik olarak yükseltir.Bu parçada farkındalık uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 3 kilo çilekten 1 kilo çilek reçeli yapılabiliyorsa, 15 kilo çilekten kaç kilo çilek reçeli elde edilir? 1- Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azalt- mak2-   Halifenin dini gücünden yararlanmak3-   Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak4- İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmakVerilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? Yolda giderken bir trafik kazası gören bir kişi ne yapmalıdır? I. İhrama girmekII. Vakfe yapmakIII. Şeytan taşlamakIV. Tavaf yapmakBu ibadetlerden hangileri umrenin şartlarından değildir? Yaraları mikroplardan temizlemek amacıyla kullanılan ilk yardım malzemesinin adı nedir? Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi olan kraliçeye ne ad verilirdi? Modern Japonya’nın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? )(I) Bu şiir tamamen doğa güzelliğinden bahsediyor.  (II)  Şair bu şiiri gençlik yıllarında yazmıştır.   (III)  Dil sade ve akıcı.  (IV)  Okumadıysanız en kısa zamanda okumanızı tavsiye ediyorum.Yukarıdaki paragrafın kaç numaralı cümlesinde üslupla ilgili bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki karenin çevrelerinin toplamı 200 cm dir. Birinci karenin çevresi 72 cm olduğuna göre, ikinci karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm dir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğe eklenmiş -ki'lerden hangisi ilgi adılıdır?  Avrupa’da var olan;I- PolonyaII- MacaristanIII- FransaIV- BulgaristanV- Romanyadevletlerinden hangileri Türk soylu halklar tarafından kurulmuştur?  İlk kağıt fabrikası Lale devrinde hangi ilde kurulmuştur? Üç okuldan birincisinin zili 30 dakikada, ikincisinin zili 45 dakikada ve üçüncüsünün zili de 60 dakikada bir çalmaktadır. Üç okulun sabah saat 08.00’de aynı anda zili çalıyor.Bu okulların üçünün de zili aynı anda tekrar saat kaçta çalar? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? İstediğini yapandır. Ne dilerse onu yapabilir. Bir şey yapmak istediği zaman ona yalnızca “ol” der, o da hemen oluverir. Bu, Allah’ın hangi sıfatıdır? "Kardeşim yemek yiyor." cümlesinde hangi sözcük eylemdir? Davranışlar belirli biyolojik aşamalar temelinde gelişir. Tek hücreyle yaşamsal faaliyete katılan insan, bu hücrenin içindeki genlerde kodlanmış bilgilerin düzenine uyarak, zaman içinde belirli gelişim basamaklarından geçerek olgunlaşır.Bu parçada “gelişim” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Bir okulda 1400 kız öğrenci, kız öğrencilerden 101 fazlada erkek öğrenci var. Okuldaki toplam öğrenci  sayısı kaçtır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir