S:1

Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir?

Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir? sorunun cevabı "Ormanların yakılıp tarım arazisine dönüştürülmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
UÇMAK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerini işaretle tutan bir sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. 1982 Anayasasına göre, Anayasa Mahkemesi bir kanun hakkında vermiş olduğu iptal hükmünün yürürlüğe giriş tarihini, kararın Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren en çok ne kadar süre erteleyebilir? Sade kelimesinin eş anlamlısı nedir? Emrah' ın kitaplığının her rafında 26 kitap vardır. Kitaplıkta 10 raf bulunduğuna göre ​Emrah' ın kaç kitabı vardır? A: How - - - - milk do you need? B: I need a glass of milk. Tom : You are coming to the party tonight, - - - - ?David : Yes, of course. 10un 4 fazlası ile 4 in toplamı kaçtır? He is hiding - - - - the door. Okunuşu bir milyon yüz olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Biz bugün futbol oynamaya ...... Cümlesini aşağıdaki sözcüklerden hangisi tamamlamaktadır? Üst kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdaki taşıtlardan hangisinde ilk yardım çantası bulunmaz ? Mert kırtasiyeden 5 deste kalem aldı. Bu kalemlerin bir kısmını kardeşine verince 4 düzine kalemi kaldı. Mert kardeşine kaç kalem verdi? Aşağıdaki olaylardan hangisi itikadî mezheplerin doğuşuna sebep olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Peygamberimizin güzel ahlakının önemli kısmını Onun hadislerinden öğreniriz.Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin hadisleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından basit bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir? "Eğri - doğru" kelimelerinin arasındaki ilişki "uzak" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? Aşağıdaki kelimelerin hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz ? Allahtan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara - - - -, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da - - - - sıfatlar adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşa-ğıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir? En az iki ve daha fazla kişiden oluşan, ortak bir amaçları olan, aralarında dayanışma ve işbirliği bulunan topluluğa........................denir Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 m ve 10 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir havuzun tabanı, birbirine eş ve kenar uzunluğu metre cinsinden tam sayı olan kare şeklinde fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.Bu iş için en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Kuranda ve hadislerde bize bildirilen Allahın isimlerine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi isim olarak kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ötekilerden farklı kiptedir? Aşağıdakilerden hangisi kimyasal sindirime örnektir? Hz. Peygamber bir gün torunlarından birini kucağına almış, onunla şakalaşarak oynuyor ve onu öpüyordu. Bir arkadaşı, onun bu davranışlarını şaşkınlıkla seyre- diyordu. Sonunda dayanamayarak Ey Allahın Resulü! Benim on tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim. dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu: ‘‘ - - - - ‘‘Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi gelmelidir? Japonyanın adalar ülkesi olması, diğer ülkelerden izole olmasına neden olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur? Yarısı 5 olan sayının kendisi kaçtır? Okulda yaşadığımız bir hak ihlalinde ne yapmalıyız? I. Dedem bu köye en son 35 yıl önce kar yağdığını söyledi.II. Yaşadığımız yerde yaz ile kış mevsimleri arasında sıcaklık çok fazla değildir.III. Geçen ay hava bu aya oranla daha soğuktu.Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir yerin iklim özelliği hakkında bilgi vermektedir? 460 saat = ........ gün ....... saattir. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapılardan biridir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) mütevazı bir kişiliğe sahip olduğuyla çelişir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir