S:1

Millî Mücadelenin Hazırlık Döneminde;
• millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması
• TBMMnin açılması
• Kuvayımilliyeden Düzenli Orduya geçilmesi
çalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Millî Mücadelenin Hazırlık Döneminde;• millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması• TBMMnin açılması• Kuvayımilliyeden Düzenli Orduya geçilmesiçalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? sorunun cevabı "Ulusal birliği sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
What does Sally think about Ghost Train? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yanlış kullanımına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurumlardandır? Seyretmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine beklenmedik bir şey olacağı anlamını katmıştır? Mesleğin değerli ya da değersizi olmaz. Her meslek değerlidir. Berberler olmasa saçlarımızı düzgün bir şekilde kim kesecekti, polisler olmasa güvenliğimizi kim sağlayacaktı, marangozlar olmasa eşyalarımızı kim onaracaktı? Bütün mesleklerin bir ihtiyacımızı karşıladığını bilip, her mesleğe gerekli değeri vermeliyiz. Paragrafla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? İyileşemeyecek kadar hasta olan kişilerle, çok yaşlı insanlar tutamadıkları oruçlarına karşılık ne yapmaları gerekir? Oy kullanma, ehliyet alma, para kazanma, askere gitme için kaç yaşında olmamız gerekir? Aşağıdakilerin hangisinde kitap sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır? Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Acı olsa da güzel bir duygudur gurbet ve duygusu...Sevmek güzel,kavuşmak güzeldir. Yalnız hiç kimseye bağlı olmayanlar,kopmuşlar,talihsizdirler. Paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürülebilir? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde kaçından az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür? Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisinin onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri büyüktür? Belli bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü çalışmayı yapıp önlemi aldıktan sonra sonucu Allaha havale etme anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Aşağıdaki hangi seçenekte Kuran-ı Kerimin en kısa ve en uzun sureleri birlikte verilmiştir? Yüz binler basamağında en büyük tek rakam, onlar basamağında 7 rakamı olan altı basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ? örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerler bütününe ne ad verilir? İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına - - - - dır. buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Birinci Dünya Savaşının en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? yalancılık, nezaket, geçimsiz, dürüstlük, hoşgörü, tembellikYukarıdaki özelliklerden kaç tanesi güven duygumuzu arttırır? Azra 9 yaşındadır. Abisi, Alicandan 7 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Hava katmanına ................................. de denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Genel terimi 8n+2 olan sayı dizisinin 5. Terimi kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iki arkadaş arasında olması gereken bir duygudur? Tübitak tarafından geliştirilen Türkiyenin milli işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Masa+Kalem+203+Araba+Bilgisayar+Tabak+Ayakkabı örnekleri verildiğinde kelimelerin arasındaki ‘203 sayısı hemen dikkat çeker ve diğerlerine göre daha çabuk öğrenilir.Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde alfabemizin ilk ve son harfi verilmiştir? 3 onluk 2 birlikten oluşan sayının 5 katının 6 eksiği kaçtır? 20 tane 5 kuruş kaç para eder? Atatürk hangi bayramı çocuklara armağan etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir