S:1

Sue : - - - - ?
Jeremy : To be honest, once a month.

Sue : - - - - ?Jeremy : To be honest, once a month. sorunun cevabı "How often do you go for a walk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
1-Sivrisinek 2-Sahilde 3-Ağaçlık Yukarıdaki sözcüklerin yapıları sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? • İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir? Zeynep, tanesi 3 TL olan ipin 1 tanesinden 20 çift çorap örüyor.Çorapların çiftini 2 TLden satan Zeynep 60 çift çorap sattığında eve kaç lira katkı sağlar? Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 67 den küçük ama 49 den büyüktür? Bir ekosistemde canlıların üstlendiği göreve ekolojik niş denir.Bir canlının ekolojik nişinin belirlenmesinde,I. Solunumda enerji üretmesiII. Besinini büyük katı parçalar halinde almasıIII. İnorganik maddeden organik madde sentezlemesiverilenlerden hangileri kullanılır? Hz. Muhammed(s.a.v.) hangi tarihte dünyaya geldi? ​Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çoğul isimdir? Dünya yuvarlaktır. önermesi Dünya diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık Dünya kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız( ) İnsanın dünyada yaptıklarından dolayı ahiretteki sorgulanma işlemine ecel adı verilir.( ) Cinlerden bazıları Hz. Muhammedi dinlemiş ve Müslüman olmuşlardır. ( ) Şeytanın kötülüğünden korunmak için her işe euzü besmele çekerek başlamalıyız.( ) Şeytan, istediği herkesi kandırabilir ve bize zorla günah işletir.( ) İslamda melek iyiliğin ve güzelliğin; Şeytan ise Kötülüğün ve çirkinliğin simgesidir Aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası aynı büyüklükteki bir kağıda çizildiğinde daha ayrıntılı olur ? (I) İslamiyetin etkisiyle 13. ve 14. yüzyıllarda tasavvufi metinler ortaya çıkmıştır. (II) İslamiyetin kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş; din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır. (III) Tasavvufi metinlerde asıl olan sanat yapmak değil, dinî-tasavvufi düşünceyi yaymaktır. (IV) Bu sebeple oluşturulan metinlerde halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. (V) Bu dönemin bütün eserleri nesir biçiminde oluşturulmuştur.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisine yazar duygularını da katmıştır ? Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır? Hangi deyim, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi peygamberimiz için söylenmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir