S:1

Elimi çok dallı bir ağaç gibi
Tutarım gökyüzüne
I
Bir deve gürültüler içinde koşar, koşar, koşarken
II
Güneş doğmadan evvel varmak için
III IV
Ufka...
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?

Elimi çok dallı bir ağaç gibiTutarım gökyüzüne IBir deve gürültüler içinde koşar, koşar, koşarken IIGüneş doğmadan evvel varmak için III IVUfka...Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi fiilimsi değildir? sorunun cevabı "I" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Doğayı çok sevdikleri için .............. cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile devam edemez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, varlıkların özelliğini belirtmez? Düşündüğünü düşünmekBu ifade felsefi düşüncenin hangi niteliğini açıklamak için söylenmiş olabilir? 8 m 34 cm uzunluğundaki bir makaradan 3 m 16 cm ip kesilirse geriye makarada kaç m ip kalır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Sally : Im bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Süslü nesrin ilk temsilcisi kimdir? 8,5 L kaç mililitredir? "409, 534, 619"Yukarıdaki sayıların onlar basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Türkiye ‘ de görülen köyden kente göçler sonucunda işsizlik oranı artmaktadır.Bununla birlikte kişi başına düşen gelir azalmaktadır. Yukarıdaki paragrafta göç olgusunun hangi sonuçlarından söz edilmiştir? Cümleyi tamamlayan doğru kelimeyi bulunuz?"............. is my sister, Kezban" Paint.Net programında açtığımız bir resmin üzerinde değişiklik yapıp yeni bir dosya olarak kaydetmek için hangi yolu izleriz? Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi salavat duaları olarak isimlendirilir? Hepimiz sözcüğü aşağıdaki hangi çeşit bir zamirdir ? 1. Önünde küçük bir bahçesi bulunan binanın dış görünüşü doğrusu çok sevimsizdi.2. İçi daha iyidir inşallah, diye aklımdan geçirdim.3. Sanırım, sıvası dökülmüş duvarlarının iç karartıcı koyu rengi böyle düşünmeme sebep olmuştu.4. Kısa bir yürüyüşten sonra üç katlı bir apartma- nın kapısına geldik.Numaralanmış cümlelerle olay akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? PowerPoint 2007 programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir? 3 kilosu 6 lira olan domatesten, 8 kilo alan Pınar satıcıya kaç lira vermek zorundadır? Türk edebiyatında ilk makale aşağıdaki gazetelerden hangisinde yayımlanmıştır? Yetersiz beslenme, kalıtsal faktörler ve demir, folik asit, B9, B12 vitaminleri eksikliği gibi nedenlerle kandaki alyuvar sayısının azalması sonucu oluşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? Yönetimin veya örgütün amacının gerçekleştirilebilmesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde hareket etmesini sağlayan yönetimin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Yesriblilerin İkinci Akabe Biatında Hz. Peygambere verdikleri sözlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') kullanılmalıdır? Kuvvetle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Kitabın ilk bölümünü severek okudum.Bu cümleden kitap ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüz(sessiz) harf yumuşaması yoktur? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D , yanlış olanların başına Y harfini koyunuz ( ) Yasalar önünde herkes eşittir.( ) Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.( ) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.( ) 18 yaşından küçük olanlar kanunlar önünde çocuk sayılır.( ) İnsanların özgürlüğü sınırsızdır. 1- artık yaşlandım2- çamura3- gücüm kalmadı4- onu renklendirecek5- biçim verecek6- pişirecekYukarıda numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? A: ............ is the hospital?B: Its on the left.Karşılıklı konuşmayı tamamlayan kelime hangisi olmalıdır? Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...(Fâtır suresi, 44. ayet) Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da ya- lancıların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)Bu ayetlerde, aşağıdaki yasalardan hangisi vurgulanmaktadır? 68 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Steve : What are you going to do at the weekend?Marla : Well, - - - - .Steve : Are you kidding? It is boring. You should go out and do something different. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir? – yor eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ektenönceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır? Kardeşim elmayı sepete koydu. Cümlesinden ismin hal ekini almış kaç sözcük var? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir