S:1

Yaşam boyu gelişim düşüncesi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Yaşam boyu gelişim düşüncesi için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "İlkçağlardan beri psikolojide tartışılan bir ifadedir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik listeye - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir? 1den 100e kadar olan asal sayılardan kaç tanesi çifttir? Bir sürahi 4 bardak su ile dolmaktadır. 3 sürahi kaç bardak su ile dolar? Anayasamızın 42. Maddesine göre;Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim kız ve erkek bütün va- tandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı metin türlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi İslamın evrensel bir din olduğuna işaret etmektedir? Özlem Yılmaz e-posta adresi almak istiyor. Özlem için doğru e-posta adresi hangisidir ? En az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir.Yukarıda kurban edilebilecek hangi hayvandan bahsedilmektedir? Misak-ı Milli sınırları ilk defa nerede tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın belirtilerinden değildir? Aşağıdaki yüklemlerin hangisi yapısı bakımından farklıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? "Üzülerek notlarına baktı." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? Bir musluk 1 saatte 76 litre su akıtıyor.Aynı türden 4 musluk 9 saatte kaç litre su akıtır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre ilköğretim haftası ne zamandır? I.Vücudumuzda iki adettir.II.Oksijen ve karbondioksit alışverişi burada olur.III.Sol taraftaki biraz daha küçüktürIV.Kirli hava ve sigara dumanından zarar görür. Yukarıda özellikleri verilen organımız hangisidir ? A : Do you have a bike ?B : Yes I ____Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir? Aşağıdaki cümleler doğru ise parantez içlerine D, yanlış ise Y yazınız.( ) Biliniz ki, kalpler ancak Allahı anmakla huzur bulur.( ) Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.( ) Sadece Allaha inanmak iman için yeterlidir.( ) İslamın temel kaynakları sayılamayacak kadar çoktur.( ) Allahın bir denginin olduğunu kabul etmek imanın şartlarındandır. Kuvvet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Annesi Murat'a pantolon, ayakkabı ve göm­lek alıp satıcıya 200 TL ödedi. Pantolon 47 TL, ayakkabının fiyatı pan­tolonun fiyatından 27 TL fazla olduğuna göre gömlek kaç TL' dir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki görev ve sorumluluklarımızdandır? Kırım Savaşı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir? Aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerinden hangisi yanlıştır? Kaynaklarımızın doğada sonsuz olmadığını, bir gün tükenebileceklerini unutmamalıyız. Bunun için aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz? Bir kenarının uzunluğu 2 cm olan küp şekerler, boyutları 8 cm x 10 cm x 12 cm olan bir kutuya yerleştirilmek isteniyor.Buna göre kutuya en fazla kaç tane küp şeker yerleştirilebilir? 1,6,3,8,0,5,7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulabilecek en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi şeklin köşe sayısı daha fazladır? I. Yıllık yağış miktarının fazla olmasıII. Bitki örtüsünün zayıf olmasıIII. Yer şekillerinin eğimli olmasıKolüvyal toprakların yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der... Hoca, kimi ziyarete gitmeye karar vermiş? Aşağıdakilerden hangisi yemeklerden önce ve sonra mutlaka yapılmalıdır? Albert Camus, Vebaromanında sözde bir veba salgınını anlatıyor. Ama asıl amacı savaş, işgal,karşı koyma ve kurtuluş sırasında insanların ne hâle geldiklerini ya da girebileceklerini anlatmak. Tezini bu kadar ustalıkla gizleyen romancı az bulunur. Romana tat veren de Camusnün bu ustalığı işte.Bu paragrafta başvurulan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Edebȋ mektupla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Alışveriş için babasından 100₺ olan Cansel; fiyatı 45,61₺ olan bir çalar saat almıştır. Geriye kaç parası kalmıştır? Mustafa Kemale kazandığı ..................................... Zaferi nedeniyle TBMMtarafından mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmiştir.Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir