S:1

Bir sınavda her doğru soru için 10 puan verilmekte, her yanlış soru için 4 puan geri alınmaktadır. Bu sınavda 100 soru cevaplayan bir öğrenci 230 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Bir sınavda her doğru soru için 10 puan verilmekte, her yanlış soru için 4 puan geri alınmaktadır. Bu sınavda 100 soru cevaplayan bir öğrenci 230 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? sorunun cevabı "45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdaki dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadesi değildir? Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede “ki” hatalı yazılmıştır? Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi hangisidir? Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisini anlatan aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi çevreye ait olamaz? He never goes out at nights,……….?  Bir çiçekçide 1320 gülden 24’lü gül demetleri oluşturulacaktır. Bu iş sonundakaç gül demeti oluşur? Hz. Muhammed’in örnek ahlakı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi özellikle devlet yönetiminde dikkate alınmalıdır? 85 sayısının 3/5 ‘i hangi sayının çeyreğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmıştır? Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla keşif ruhu arasında bir paralellik kurmak güç değil. Kâşifler, odalarını karıştıran meraklı çocuklar gibi dünyanın - - - -Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır? ARI ŞEHRİ            Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor.            Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler.            Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi.                                           Arıların Dünyası "Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu." cümlesinde "hınç dolu" kelime grubuyla anlatılmak istenen nedir?  Hangisi vatandaşlık görevlerinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ?  Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kapalı formülü C5 H12 değildir? Manş tüneli, İngiltere ve Fransa’yı denizin altından birleştirmektedir.Ülkemizde aşağıdaki projelerden hangisi denizin altından iki kıtayı birleştirmesi nedeniyle  Manş tüneli örneğine benzerlik gösterir? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III.  Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Kamu Başdenetçisi kim tarafından kaç yıllığına seçilir? Aşağıdakilerden hangisi ehl-i beyt’ten biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir yıldızdır? Trafik kazaları en çok hangi unsurdan kaynaklanır? Aşağıdaki yön tayini ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir? Aşağıda veirlen cümelelerden hangisi olumlu cümledir? Aşağıdaki sözcüklerden hangileri hecelerine ayrılamaz?  Aşağıdaki cümleleri okuyun. İfade doğru ise ‘’ D ‘’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yay ayraç içine yazın.(…...)  Başkasıyla yaşadığımız sorunları şiddete başvurmadan çözebiliriz.(…...)  Sevmediğimiz birine karşı ön yargılı davranabiliriz..(…...)  Toplumda iç içe yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır.(…...)  Bir anlaşmazlık durumunda konuşarak çözüme ulaşmalıyız.(…...)Şidddet sorunları çözmede başvuracağımız bir yol değildir. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu dizelerdeki herhangi bir sözcüğün karşıt anlamlısı değildir? ‘‘ Arılar öldüğünde insanlar en fazla dört yıl yaşayabilir ’’      Albert EinsteinAlbert Einstein bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I am from Spain. I am - - - - . Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Hz. Yusuf (as.)’a ait değildir? Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan canlı grubu hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mizahi anlatıma örnek değildir?  Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? Birden İstiklal Marşı’nın ilk notaları duyuluyor. Türk dilinin yeni çığırı açılıyor. Bütün bu kalabalık ayağa kalkıyor. El şakırtıları, mızıka sesini yer yer bastırıyor ve kubbeden taşacak bir hız alıyor. Kapıdan yana bakıyorum. Gazi Mustafa Kemal’in başı, bu alkış çağlayanının üstünde bir güneş gibi… “Hiç kimseye bakmıyor sanılan, fakat herkesi ve her şeyi gören, herkesi kendine doğru sevgi ile çeken gözlerinin engin mavisi şimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor; hareketli başının içinde şimdi ne düşünceler kaynaşıyor?” diye düşündüğümü anımsıyorum.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir