Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak ‘varlıkı inceler.Varlığından ya da yokluğundan, niçin ve nasıl varolduğundan ve varolanın ne olduğundan emin olmayaçalışır.
Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak ‘varlıkı inceler.Varlığından ya da yokluğundan, niçin ve nasıl varolduğundan ve varolanın ne olduğundan emin olmayaçalışır.Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Varlığın var olduğundan kuşku duymadığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir toplumda:I. Yargı bağımsızlığınınII. Çoğulculuk ilkesininIII. Düşünce ve inanç özgürlüğünün      Yerleşmesi için hangi yönetim şeklinin daha elverişli olduğu söylenebilir?  Rodos Adası’nın fethi aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı zamanında gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla “birleşik sözcük” kullanılmıştır?  “Karşısındakini çok ağır bir biçimde eleştirmek.”  anlamındaki deyim hangisidir? Difüzyon ile ilgili;I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir.II. ATP harcanmadan gerçekleşir.III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez.verilenlerden hangileri yanlıştır? Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? Aşağıda maddenin halleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?I. Sıvılar akışkan bir yapıya sahiptir.II. Gazlar bulundukları ortamda yayılır.III. Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Aşağıdakilerden hangisi hüsnühat sanatının temsilcilerindendir? 4 ton pirinç 50 kg'lık poşetlere konmak istenirse kaç adet poşete ihtiyaç vardır? Aklın genelden özele doğru izlediği yol aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir? Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ………… denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?