Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalaması
II. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasınıimzalanması.
III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltması
Sakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdakigelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasındaayrılıklar yaşandığının göstergesidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. TBMMnin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalamasıII. Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasınıimzalanması.III. İtalyanların Anadoluda işgal ettikleri toprakları boşaltmasıSakarya Savaşından sonra yaşanan yukarıdakigelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasındaayrılıklar yaşandığının göstergesidir? sorunun cevabı "II ve III " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek düzleme aktarılmasına, .....?..... denir.Yukarıda "?" ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Fil suresi ile ilgili doğru bilgi  değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden değildir? Boğazlar sorunu ilk defa hangi antlaşma ile ortaya çıkmıştır? K L M sayısının rakamlarının toplamı “18”olup yüzler basamağındaki rakam en küçük tek doğal sayıdır.Bu şartları taşıyan doğal sayılar toplamı kaç olur? Asya’nın ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde başlayıp gelişen Türk edebiyatlarını birbirinden ayıran yalnızca şekil, muhteva ve gaye farklılığı değildir. Önemli bir faktör daha vardır ki bu, edebî eserin asıl malzemesi olan dilde ortaya çıkmaktadır.Bu parçada edebiyatın dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden hangisi vurgulanmaktadır?  Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir? 85 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde Yunus Emre’yle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Günde 4 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışmış olur? Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 415 ve kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır? Nadia   : What a nice day! Would you like to hang out?Ruth      : - - - - but I can’t refuse this invitation.