S:1

İtilaf Devletleri İstanbulu 16 Mart 1920de resmenişgal etmiş, Meclisimebusan ı dağıtmış ve herkesinsaltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerine
uymasını bildirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

İtilaf Devletleri İstanbulu 16 Mart 1920de resmenişgal etmiş, Meclisimebusan ı dağıtmış ve herkesinsaltanat makamı olan İstanbul Hükümetinin emirlerineuymasını bildirmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? sorunun cevabı "Meclisin kararları İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına aykırıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
I- Ninova,II- İskenderiye,III-Bergamakütüphanelerinden hangileri Anadolu’da yer almaktadır? Aşağıdaki hadis  alimlerinden hangisinin eseri “Kütübü Sitte” içinde yer alır? Planlı bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Kur ‘an – ı   Kerim ,   Hz. Muhammed ‘e  hangi yıllar arasında indirilmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan etki almadan hareket etmez? Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir?  İslam dininin  temel kaynağı aşağıdakilerden  hangisidir? Doğal çevrenin yok edilmesi hangisine neden olur? 60 kilometre yolun önce yarısını gittik ve  mola verdik. Kalan yolun yarısını gidersek gideceğimiz kaç kilometre yolumuz kalır? • Halife Me’mun tarafından 832’de Bağdat’ta kurulmuştur.• İnceleme araştırma kütüphanesi ve tercüme merkezi olarak faaliyet göstermiştir.• Tıp, matematik, kimya, tarih, coğrafya gibi pek çok alanda çalışmalarda bulunulmuştur.Hakkında bilgi verilen ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Ambulans ve itfaiye sürücülerinin hız ve yön değiştirme kurallarına uymama hakkına ne denir?  8 onluk 4 onluktan kaç fazladır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’una göre sendika üyeliğinin kazanılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? ZeytinHer dem yeşil, uzun ömürlü ve kısa ya da orta boylu bir ağaçtır. Yapraklarışerit şeklindedir. Nisan-mayıs aylarında beyaz çiçekler açar. Ekim-ocak aylarında küçük meyveleri olgunlaşır. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla siyaha dönüşür. Meyveleri yenir. Meyvelerinden yağ elde edilir. Ege, Akdeniz, Marmara Bölgelerinde ve az miktarda da Artvin-Çoruh civarında yetişir.Kızılcık Yaprak döken kısa boylu bir ağaçtır. Yaprakları elips biçimindedir. Mayıs ayında sarı çiçekler açar. Ardından yumurta şeklinde, küçük meyveler verir. İlk başta yeşil olan meyvelerinin rengi zamanla kırmızıya dönüşür. Meyvesinden marmelat yapılır. Ülkemizin hemen her yerinde yetişir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi her iki ağaçta da aynıdır?  Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin toplumsal bir görevi değildir? Hangisini dini bayramlarımızda yapmak doğru değildir? Aşağıdaki Türk – İslam bilim insanlarından hangisi Avrupa’da “Avicenne” ismiyle ün yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir? Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır? Tahta parçaları, plastik şişe, pinpon topu gibi maddelerin ortak özelliği hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gelin ”  kelimesi diğerlerinden farklı bir anlamda   kullanılmıştır? 4n - 3 cebirsel ifadesinin n = 4 için değeri kaçtır? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır? •   Sabretmeyi öğretir.•   Şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.•   Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirir.•   Müslümana nefsini dizginlemesini öğretir.Kişiye katkılarından bazıları verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? 96 sayısındaki onluk sayısı, 66 sayısındaki onluk sayısından kaç tane fazladır? Lozan Barış Antlaşması ile başlayan süreçte ülkemiz sağlam temellere dayalı bir dış politika izlemeye başlamıştır.Türkiye’nin dış politika esasları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüce Allah peygamberler aracılığıyla insanlara neden kutsal kitaplar göndermiştir? Başkenti Tahran olan komşumuz aşağıdakilerden hangisidir? Manda ve himaye düşüncesinin reddedilmesi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Osmanlı devletinde bu etnik çeşitlilik  19 ve 20. yy larda hangi gelişmeden olumsuz etkilenmesine yol açmıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin binler basamağında 8, onlar basamağında 5 vardır? Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazın.(...) Son dördün evresinden sonra gelen evre dolunaydır.(...) Dünya’nın güneş görmeyen kısımlarında gece, güneş gören kısımlarında gündüz yaşanır.(...) Cisimler uzaklaştıkça gerçekte olduklarından daha küçük görünür.(...) Yeni ay evresinde Ay’ı göremeyiz.(...) Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. 50 kilo un bulunan çuvaldan önce 15, daha sonra 17 kilosu kullanıldı. En son kaç kilo un kalmıştır? Defterimi aldım. En beğendi-ğim manzum menkıbeyi açtım. Yavaşça okumaya başladım. Bu, yerde bulduğu kırık bir kalkanla zırhlı iki düşman süvarisine hücum eden ihtiyar bir sipahinin hikâyesiydi. Genç doktora, bu kahramanın yiğitliğini iyice duyurabilmek için sesime bir ahenk vererek okuyor, çarpışmanın heyecanını tasvir eden yerlerde duruyordum.Bu parçada kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir günde aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın her yerinde eşit olur?  I am too tired. I will be sleeping - - - - . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 700’den küçük, en büyük doğal sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir