Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneşenerjisi üretimi için Dünya üzerinde aşağıda verilenyerlerden hangisi daha uygundur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Alternatif enerji kaynaklarından birisi olan güneşenerjisi üretimi için Dünya üzerinde aşağıda verilenyerlerden hangisi daha uygundur? sorunun cevabı "Kuzey Afrika" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi “elini tutmak” deyiminin anlamıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?  Türk milletini geri bırakmış olan kurumları kaldırarak yerlerine, milletin çağıngereklerine göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymayı temel hedef edinen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kurumların hangisinde çalışan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?  222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir?  Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin hayatımızı kolaylaştırdığı durumlara örnektir? Hangi cümledeki altı çizili sözcük “mecaz” anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" yazınız. (....) Trafikte en önemli unsur insandır. (....) Bir yere gitmek için en güvenli yol tercih edilmelidir. (....) Trafik işaret ve levhalarına zarar verenleri yetkililere bildirmek vatandaşlık görevimizdir. (....) Acelemiz varsa kırmızı ışıkta da karşıya geçebiliriz. Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilenkişilere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde inen ayetlere özgü konulardandır?