S:1

Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Duyu organlarından gelen impulsların görme, işitme, koku, ağrı, basınç ve koku şeklinde algılanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Değerlendirme merkezlerinin farklı olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir kolide 22 yarım litre süt, 15 litre ayran ve 40 çeyrek litre meyve suyu bir koliye konuluyor. Kolinin içinde kaç litre içecek vardır ? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. ( ) Çamaşırları çamaşır makinesinde yıkamak daha az su harcar.( ) Otomobili bulan bilim adamı Tohamas Edisondur.( ) Bazı teknolojik ürünler doğaya zarar verebilir.( ) Pazardan patates almak üretime örnek verilebilir.( ) Bilinçli bir tüketici aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. ‘Birler bölüğünde 75, binler bölüğünde 348 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde çıkan 152, fark 143 ise , eksilen kaçtır? Çantasında sadece yırtık defteri vardı. cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde fark 6853tür. Eksileni 538 azaltırsak, yeni fark kaç olur? "Onu görmeye gittim fakat evde bulamadım." cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra konulmalıdır? Geri dönüşüm kutusunda atıklar niçin ayrılmış olabilir? Gazneli Mahmut'un Sarayımın en değerli hazinesidir. dediği bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde yetişen bir tarım ürünü değildir? Peygamberimizin İslama davet mektupları göndermesi Onun(s.a.v) hangi yönüyle ilgilidir? Fizyoterapist olan Melike; bir hemipleji hastalığı olan bir hastası ile çalışmaya başladığında kolunu hiç açamamaktadır. Bir süre terapi işe yaramış ve hastası kolunu 85cm kadar kaldırabilmeye başlamıştır. Bu mesafe mm cinsinden hangisi ile ifade edilebilir? I. Kurallara uymakII. Başkalarının haklarına saygı göstermekIII. Bizleri ilgilendirmeyen insan hakları ihlâllerine duyarsız olmakIV. Kuralları ihlâl edenlere karşı usulüne uygun şekilde karşı çıkmak.Yukarıda verilenlerden hangisi toplumun bir bireyi olarak göstermemiz gereken davranışlardan biri değildir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Kasım 1989da kabul edilen ve çocuk haklarının korunmasını amaçlayan sözleşme hangisidir? Olduğundan daha geniş bir alanı görmek için ................... ... aynalar kullanılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? (I) Tarih bilimi, belli bir döneme yön veren olay ve kişileri tarihsel rolleri açısından ele alır, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar. (II) Bu arada dönemin önemli edebî şahsiyetleri ve olayları üzerinde detaylı bir şekilde durur. (III) Edebiyat tarihi ise edebî metinlerin oluşturulduğu dönemlerin hakim zihniyetlerini inceler. (IV) Söz konusu dönemlerin edebiyat anlayışlarını ve edebiyatçılarını etkileyen önemli tarihsel olayları ortaya koyar. (V) O dönemlerde kullanılan nazım biçimleri ve nesir türleri hakkında bilgi verir.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplardan biridir? "Takmak" kelimesi aşağıdaki kelimelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile boşanma hakkı kadına da tanınmıştır? Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz 1-........................hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri ............................yoluyla halk seçer.3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini ..........öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi.............tir.5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı..................................................dir. Niğde ile Kayseri arasında yolu, Faruk Nafizin İstiklal Muharebesi senelerinde kona göçe üç günde aştığı o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde, adetâuçarak geçiyordum. Akşamın beş buçuğunda daha Niğde istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseride olacağım.Bu metin aşağıdaki edebîtürlerin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdaki atıklardan hangisi çevreyi en az kirletir? Aşağıdaki çiçeklerden hangisinin yaşam alanı toprak değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımızı sürdürmemiz için gerekli olan temel ihtiyaçlarımızdan değildir? Dünya Çevre Günü ne zaman kutlanır? Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zara- rına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez...(İsrâ suresi, 15. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetle ilişkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir? Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere ne ad verilir? YUVASordum bir gün arıyaYok mu senin yuvan?Vızıldayıp gösterdiBana koca bir kovanDönüp sordum serçeye,Ya seninki nerede?Cik cikdedi benimkiDal üstünde tepede.Aşağıdaki seslerden hangisi, şiirdeki hayvanlara ait değildir? İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi İranın fethi amacıyla yapılmamıştır? Alfabemizde kaç sessiz (ünsüz) harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez ? 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a.3b.5c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi iskeletin kısımlarından değildir? I. Oksijen II.Karbondioksit III. BesinYukarıda verilen maddelerden hangileri, vücutta kan tarafından taşınır? Aşağıdakilerin hangisinde gereklilik kipi kullanılmıştır? Hz. Peygamber, Hz. Ayşeye Kurbanımızı ne yaptık? diye sorar. Hz. Ayşe de Ona Tamamını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize kaldı. deyince, Hz. Peygamber But hariç tamamı bize kaldı desene. diye cevap verir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Elektrik çarpmış birisini gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şey nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir