S:1

İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirme amacıyla salgı üretemez?

İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirme amacıyla salgı üretemez? sorunun cevabı "Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Batuhan bebek doğumundan bugüne 26 ay geçmiştir. Batuhan doğalı ne kadar olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 26 - ? soru işaretinin yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte önce gelir? İnsan yetmiş küsur yıl yaşayınca acılardan korunmak istiyor. Ben de bu yüzden içime kapandım, komşulardan kaçtım. Kendimi ev işlerine verdim. Ama içimden, garip bir sesle hep onu sayıklıyordum. Bu sesle birlikte bir anım canlandı. Yıllar önce babamla beraber uçurtma uçurduğumuz günü tekrar yaşamaya başladım.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allahın zati sıfatlarından değildir? İtalya`da edebiyat ve sanat alanında ortaya çıkan sistem Martin Luther öncülüğünde Almanya`da ortaya çıkan ve laik eğitime geçilen sistemAvrupa tarihinde etkili olan yukarıdaki olaylar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbulun fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır? Saat 15.00de uyuyan Mesude saat 19.00da uyanmış. Mesude kaç saat uyumuştur? Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Iğdırda Güneşin İzmirden önce doğmasının sebebi nedir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika ve konfederasyonların gelirlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî mezheplerden biridir? .   • Tadı acıdır.• Ele kayganlık hissi verir.• Suda çözündüğünde OH- iyonu oluşturur.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdaki- lerden hangisi olabilir? Aşağıdaki mesleklerin hangisi güvenliğimiz için önemli bir meslektir? Dünyada 60 kg kütleye sahip olan bir astronot yerçekimsiz bir ortam olan uzaya gittiğinde,astronotun buradaki kütlesi kaç kg olarak ölçülebilir? Yağmur, dolu, kar gibi yağış türleri Dünyanın hangi katmanında meydana gelir? Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi rekabetin özelliklerinden değildir? Bir bölme işleminde bölen sayı 6 bölüm 49, kalan ise 3tür. Bölünen sayı kaçtır? Ece, her gün bir önceki günün 3 katı kadar sayfa okuyarak bir kitabı 3 günde bitiriyor.Ece günde ortalama 156 sayfa kitap okuduğunu hesapladığına göre, ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi taşıma için kullanılır? Yunan Uygarlığı, Büyük İskenderin fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir.Bu durum kültürel etkileşimin hangi yolla başladığına örnektir? Aşağıdaki besinlerden hangisi kemiklerimizin gelişmesini sağlar? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Elbiseni temiz tut. Kötü şeylerden sakın. (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olduğu bir ülkede görülmesi beklenen davranışlardan birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? göz sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili isim bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? "Çocuk ağlayınca, annesi koşarak geliyor." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? 20+10 =...........işleminin sonucu nedir? I. Eğitim II. Bankacılık III. Sağlık IV. İletişim V. MühendislikYukarıda verilen maddelerden hangileri bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarındandır? leblebi, traktör, kraliçe" kelimeleri için hangisi söylenemez? İlde valinin başkanlığında toplanan İl İdare Kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir