S:1

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır?

MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre öğretmenliğe atanma tebligatı, adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese yapılır. Tebligat, adayın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen kaçıncı günün sonunda yapılmış sayılır? sorunun cevabı "Beşinci" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
The weather is sunny today, I think it - - - - . Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan Odur. Her biri bir yörüngede yürür. ( Enbiya suresi,33. Ayet)Bu ayet, aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir? Ajda ‘nın kalem sayının 3 katının 4 eksiği 29 dan fazla olduğuna göre en az kaç kalemi vardır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Dünyamız 24 saatte 360 meridyenlik dönüşyapar.Buna göre dünyamız 1 saatte kaç meridyenlikdönüş yapar? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? Atalarımızdan kalan camiler, hamamlar, tarihi köprüler, medreseler hangi kültürel unsurun içinde yer alır Hz. Ömer Müslüman olarak kaçıncı sırada yer almaktadır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ne kadardan az ne kadardan olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? Boş kavanozun kütlesi 150 gram gelmektedir. Kavanoz bal doldurularak tartıldığında kütlesi 460 gram gelmektedir. Balın net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte masa sözcüğünden önce gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Derse – dün – teneffüs – kaldım – geç kelimelerinden anlamlı bir cümle oluşturursak hangi kelime kullanılmaz? I have got a son and - - - - is almost a year old. Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme kullanılmıştır? 500 sayısının 1/2' si kaçtır? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 14. yüzyılın başlarında Kırşehirde yaşayan sanatçı, şiir tekniğine hâkimdir ve dili ustaca kullanır. Onun Türk dili ve edebiyatı bakımından asıl önemi idealist bir Türkçeci olmasıdır. En önemli eseri, İranlı düşünür ve şair Attarın aynı ismi taşıyan eserini esas alarak yazdığı Mantıkut Tayr adlı mesnevidir. Kuş dili anlamına gelen eserde sembollerle tasavvuf işlenir.Burada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi sure nazil olmuştur? 2 yıl 1 ay kaç gün yapar?(1 ay 30gün olarak alın) Toplumu oluşturan insanların her birine ne denir? Güneşin battığı yöne ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Toprağı kirletirsek........................................... .Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Sıvılardaki yüzey gerilimi;I. Sıvının sıcaklığınaII. Sıvıya etki eden gaz basıncınaIII. Sıvıya farklı sıvının eklenmesinedurumlarından hangilerine bağlıdır? Acil yardım çağırmak için aşağıdaki hangi numarayı aramalıyım? Ses ve görüntüleri depolamak amaçlı verilen cihazlardan hangisi en gelişmiştir? Huneyn Savaşında yenilen düşman ordusunun komutanı Malik b. Avfın kendilerine sığınması sebebiyle Müslümanlar tarafından kuşatılan fakat teslim alınamayan bölge hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Shop assistant :How can I help you, madam?Client :- - - - how much this cellphone costs. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır? İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına ne denirdi? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ali, pazardan 3 kg elma, 1000 g armut aldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kütlesi 1000 kg ve hızı 72 km/h olan bir arabaya 1000 N luk fren kuvveti uygulanarak durduruluyor. Buna göre araba fren yaptığı andan itibaren kaç saniye sonra durur? Deniz ve okyanus sularının iç­ me ve sulama suyu olarak kul-lanılamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir