Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar? sorunun cevabı "30-30" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir işletmenin diğer işletmeye ait hisse senetlerini satın alarak o işletmenin hukuki varlığına son vermesiyle sağladığı tam birleşmeye ne ad verilir?  Hangisi 4 ve 5 ile yazılabilecek bir tek sayıdır? Sağlam temel, sağlam evlerSözüm size mimar beylerSağlam yapın her binayıYıkılmasın kentler köyler!İbrahim ŞİMŞEKBu dörtlükte hangi doğal afetten bahsedilmektedir? Stoklar belirli bir düzeye düştüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir? Clara : - - - - ?Ali : Hımm, approximately five hundred.Clara : Are you serious? Do you really spend so much time on your mobile phone?  Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? ”Yaşama Hakkı”ne zaman başlar? Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Spinoza’ya göre, bütün var olanlar Tanrı’nın özünden türemiştir. Yaratmadan söz edilse bile, bu mantıksal bir zorunlulukla Tanrı’dan ortaya çıkmıştır.Spinoza’nın Tanrı’ya bakış açısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 456 < a < 593 eşitliğinde, a yerine hangi sayı gelebilir? Öğretmen: Çocuklar, başarılı olmak için neler yapmak gerekir?Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıfat değildir?