S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur? sorunun cevabı "Okuldaki masa yeni alındı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Dolu iken 21 kg gelen tenekenin içinde 18 kg peynir olduğuna göre, tenekenin darası kaç gramdır?       Ve gönül Tanrısına der ki:      -Pervam yok verdiğim elemden,      Her mihnet kabulüm, yeter ki      Gün eksilmesin penceremden.      Dizelerini yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   ARI ŞEHRİ            Arı şehrinde şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir çalışma vardı. Keskin vızıltılarla bütün kovan inliyor... Arıların, düşmana karşı yürekleri hınç dolu. Düzgün taburlar ve bölükler hâlinde toplanıyorlar; her biri görevinin ne olduğunu bilerek iş başına koşuyor.            Artık vakit gelmişti. Beyin emri üzerine görevliler ortaya çıktılar. Bunlar, kapının korunmasında ilk önce ileri atılacak kahramanlardı. Düşman hareketlerini öğrenmek için dışarıya gönderilen gözcülerden ikisi de eşek arılarının yaklaştığını haber verdiler.            Şimdi etrafta derin bir bekleme sessizliği vardı. İlk safta çarpışacak olan askerler, üç sıra yaparak kapının önüne dizilmişlerdi.                                           Arıların Dünyası Derin bir sessizlik içinde beklenen nedir?                   Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta ve hangi devlete karşı kazanmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimi etkinlik olarak ele alan yaklaşımın temsilcileri birlikte verilmiştir? Proteinlerin birbirinden farklı olmaları,I. içerdikleri amino asit çeşidi,II.taşıdıkları amino asit sayısı,III.amino asitlerin dizilişindeki farklılıközelliklerinden hangileri ile sağlanır? “Doğada kendiliğinden var olmayan, insan yapımı olan unsurlara beşeri unsur denir.”Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma örnek olarak verilebilir? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? Al kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi daha çok harften oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir?  Kendi yaptırdığımız eve taşınmıştık. Evin daha eksiklikleri vardı ama kendi evimizdi. ---- Çünkü elektrikler henüz açılmamıştı. O karanlıkta yeni evimizde geçireceğimiz güzel günleri hayal ettik.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir? This time tomorrow he ……..…. to South Africa.  Aşağıdakilerden hangisi meridyenler için söylenemez? Aşağıdaki fiillerden hangisi istek anlamı taşımaktadır? I. Tripl-X sendromuII. Down sendromuIII. Turner sendromuIV. Klinefelter sendromuYukarıda verilenlerin hangileri otozomal kromozomlarda ayrılmama sonucu oluşan bir durum değildir? Hangi cümlenin yazımında bir hata yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde önemli söylevcilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır.  Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Dünya’da nüfusun alansal dağılışı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (-14) ile (+16) sayılarının arasındaki tamsayıların toplamı kaçtır ? ( İki sayıda dâhildir) XII. yüzyıl sonlarında aşağıdaki topluluklardan hangisinin Orta Asya’yı istilası sonucundaAnadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başlamıştır? Waiter  : Welcome, Sir. What would you like to    have?Customer  : I want to have mushroom soup and    roasted chicken.Waiter  : - - - -?Customer  : And a chocolate cake.Waiter  : Ok, Sir. Atatürk'e göre herkes istediği dine inanabilmeli ve inancının gereklerini serbestçe yerine getirebilmeliy­di. Hiç kimse düşünce ve inançlarından dolayı ayrım­cılığa uğramamalıydı.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşünce­lerinin gerçekleşmesini amaçlayan ilkedir? Aşağıdakilerden hangisi okul başarısını olumsuz  etkiler? I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.Yukarıda verilenler için hangisi söylenir? Kur’an-ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi trafikte sorumlu, saygılı ve sabırlı olmanın örneği olabilir? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kişilerin hedef ve amaçlarına ulaşmaları için insanları yönlendirme, yardımcı olma işlemine ne denir? Laodikeia hangi ilimizdedir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? Tarihi yapıların ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bulunması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?  Kemik ve kaslarımızın gelişmesini sağlamak amacıyla yaptığımız düzenli hareketlere ne ad verilir?   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına Y” yazınız.(...) Demokratik bir toplumda insanlar birlikte yaşama kültürüne sahip olmalıdır.(...) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.(...) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.(...) Kendimizden başkasını ilgilendirmeyen konular da uzlaşı gerektirir.(...) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.  Müsned adlı hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? A: What are you doing?B: - - - - .  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir