S:1

Demokratik sistemlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Demokratik sistemlerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Demokratik yönetimlerde kuvvetler birliği esastır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açmak kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Ne zaman dedeme ziyarete gitsek başında lacivert bir bere, sırtında kaşmir bir ceket,elinde bir makas bahçesinde bulurduk onu.Telaşsız, yumuşak adımlarla gelir; nezaketle karşılardı bizi. Birinci katta pencerelerine yapraklar değen büyük odada toplanırdık ailece.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad vardır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.▲ ( ) Küçük tam sayıdan büyük tam sayı çıkarılırsa sonuç daima negatif olur.▲ ( ) Sıfır hariç tüm tam sayıların mutlak değeri pozitiftir.▲ ( ) En büyük iki basamaklı negatif tam sayı -99dur.▲ ( ) n+2 örüntüsünün 5.adımında 11 vardır.▲ ( ) Paramın 3 TL fazlasının 7 katı cebirsel ifadesi 7.(p+3) şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir? Burkay 1 saatte 6200 metre yol yürümektedir. Burkayın gideceği yol 43 000 metre olduğuna göre, 6 saatin sonunda Burkayın kaç metrelik yolu kalır? Orkun merak ettiği bir konuyu aramak için yaygın kullanılan arama motorlarından birini kullanmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kullanamaz? Kuranı ezbere bilen sahabelerin savaşlarda ölmesi hangi tedbirin alınmasına sebep olmuştur? II.Dünya Savaşı öncesinde Türkiyenin doğu sınırını güvence altına almak için ne yapılmıştır? I. Dille kültür arasında sıkı bir bağ vardır.II. Evrensel niteliklere sahiptir.III. Kültürel zenginlikler dil aracılığıyla geleceğe aktarılır.IV. Dildeki bozulmalar kültürü olumsuz etkiler.V. Kültürlerin gelişmesi için dil şarttır.Dille ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Oruç ........ ile .......... arasında yeme ve içme gibi nefsani işlerden uzak durma şeklinde yapılan bir ibadettir.Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir? Abbasi Devletinde devletin yazı işleriyle aşağıdaki divanlardan hangisi ilgilenmiştir? 5 litre benzin 75 TL olduğuna göre 20 litre benzinin fiyatı kaç TL'dir? Söylemek istediğini heyecan veya üzüntü yüzündenifade edememek anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Selam olsun, Anadolunun orta yerinden, Türkiye halkının bağrından dünyaya seslenmiş olan ...ya; Halkı seven, halkın sevgilisi olmuş ...ya;Halkın ağzından konuşmuş ve halkı kendi ağzından konuşturmuş ...ya;Yüreğini, düşüncesini ezenlere karşı ezilenlerden yana koymuş ...yaYukarıdaki dizeler, kime ait olabilir? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Psikolojinin hayvan davranışlarını incelemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kuran-ı Kerimde, aile hayatından ticarete, hukuktan sosyal hayata kadar yaşamın her alanında insanlar arası ilişkileri düzenleyen birçok ayet vardır. Bu ayetler Kuran-ı Kerimin - - - - ile ilgili bilgiler verdiğini göstermektedir.Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ömrü boyunca İslama karşı mücadele eden münafıkların lideri kimdir? -ar, -er aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde fiilden fiil yapma eki olarak kullanılmıştır? I. Benzen, renksiz ve alevlenebilen bir sıvıdır.II. Benzen, kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasında yer almaktadır.III. Benzende çift bağlar sürekli yer değiştirir.Yukarıda benzenin bazı özellikleri sıralanmıştır. Buna göre bu özelliklerden hangileri çalışma koşullarında risk faktörü oluşturur? Aşağıdaki uzunluklardan en kısa olanı hangisidir? I- Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur.II- Allah her şeyin yaratıcısıdır.Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna inanan bir kimse aşağıdaki inanç esaslarından hangisini gerçekleştirmiştir? Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır. Benzeri olsa da eşi yoktur.Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Matematik ve astronomi bilgini Tales ve Pisagor, felsefeci Diyojen, tıpçı Hipokrat ve tarihçi Herodot, aşağıdaki hangi medeniyetin önde gelen bilim insanlarıdır? A: I´m very late to the office. B: .................................... Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Okumak, yalnız kalmaktır, yalnız kalmak insanlığı hatırlamaktır. Cümlesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Trafik ışıklarından hangisinin anlamı hatalıdır? Yeşim: I went shopping yesterday.Yeşim said that she had gone shopping - - - - . "Pamuk" hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Meyve ve sebzelerin taze olduğunu nasıl anlarız? I. Akıllı uslu bir çocuktu.II. Sakin sakin okula geldim.III. İyi kötü bir yol bulduk.IV. Kimseden ses seda çıkmadı.Altı çizili ikilemelerden hangisi zıt anlamlıdır? 59<A<75 verilenlere göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Hangisi dini bayramlarımızdan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir