S:1

Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.
MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu hâller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok - - - gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.MEB Personelinin İzin Yönergesine göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "ikişer" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
7 yumurtanın 3 tanesini yedik. Geriye kaç yumurta kaldı? Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede, köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmakın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki rakımın yaz serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor.Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek verilir? Hi!, This is Kathy ! She is from Britain. She is .............................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara .........denir. Çalışma ortamının işe uygunsuzluğunun işçiyi psikolojik olarak etkilemesi durumu aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur? Ben 9 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti. Bugün ben 15 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? 107802 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine kalansız bölünemez? I- Hava olayları günlük yaşantımızı etkiler.II- Gün içinde farklı hava olayları görülebilir.III- Fırtına, rüzgâr etkisiyle oluşan bir hava olayıdır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? I. Dünya Savaşı sonunda İzmir ve çevresinin işgal eden devlet hangisidir? Tatlı sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi niteleme göreviyle kullanılmıştır? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Allahın muhterem kıldığı cana.............? İsra suresi 33Ayeti tamamlayınız. Aşağıdakilerden hangisi, arkadaşlarının farklılıklarını kabul eden bir öğrencinin özelliğidir? Karşıdan karşıya nasıl geçmeliyiz? I.Atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve başvuru şartları ile sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce duyurulur.II. Aday memur statüsünde olanlar ve bakanlık personeli sınav için başvuruda bulunabilir.III.İlgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava katılması mümkündür.IV.Aylıksız izinde bulunanların sınava katılması mümkün değildir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılacak yazılı sınav başvurularına ilişkin olarak doğru değildir? Yürüyüşü aynı babasınınki gibiydi.Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Paralel bağlı ampullerin bulunduğu devre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ? Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defanefes alıp verir? Aşağıdakilerden hangisi faydalı programlardan değildir? 9-18-15-30-.. örüntüde boşbırakılan yere hangi sayı gelecek? Şiirde anlam sorunu, öyle içinden kolay kolay çıkılacak sorunlardan değildir. Genel olarak aklın kurallarına uygun olan sözlere anlamlı, olmayanlara anlamsız, der geçeriz. Şiirde ise anlamsızlıktan çok; yoğun anlamlı, çok anlamlı olmak bir ilke olabilir. Nitekim bu yolu seçenler, bugün de ayaktadırlar. Çeşitli çağrışımlarla dolaylı bir anlam yaratmak şiirin, sanatın eskimeyen özelliklerinden biridir. Bir düşler evreni olduğu için çarpıcı bir anlam ışığı, bir duygu şimşeği yaratmak da şiir sanatının ilkelerindendir. Şiirin bir başka ilkesi de ses ve anlamdan meydana gelen bir bütünlüğünün olmasıdır.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? A) Farklı anlamlara gelebilecek şiir yazanlar kalıcı olmuştur.B) Öğretici yanı olan şiirler daha çok beğeni toplamıştır.C) Şiir ahenk ve mananın birleşimden oluşur.Şiirde imgeli bir anlatımla düşler ve hayaller dile getirilir. Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanma durumunda basit müdahale yapabilmek için gerekli malzemeler doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? Vücudumuzda bulunan kasların bir kısmı isteğimizle çalışırken bir kısmının çalışması isteğimiz dışında gerçekleşir.Aşağıdakilerden hangisi isteğimiz dışında çalışan kaslara örnek olarak verilebilir? Onlar (peygamberler) büyük günahlardan ve hayâsızlıktan kaçınırlar...Şûrâ suresi, 37. ayet)Bu ayette peygamberlerin niteliklerinden han- gisine işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asyadan göç etme sebeplerinden değildir? Bir elin nesi var iki elin sesi var.Yukarıda yer alan atasözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? I. Seri numarasıII. T.C. kimlik numarasıIII. Okul numarasıIV. Doğum tarihiBir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri bulunur? Sakarya Savaşının ardından, Fransa ile imzalanan Ankara antlaşmasına göre; I. T.B.M.M. ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi.II. Hatayda özel bir yönetim kuruldu.III. Burada yaşayan Türklere geniş haklar tanındı. Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi 1984 isimli ütopya eserinin yazarıdır? Aşağıdaki verilenlerden hangisi kıssalardan çıkarılacak sonuçlarla ilgili değildir? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Kuzey Yarım Kürede en uzun gündüz ne zaman yaşanır? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir? Bilimsel bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Peygamberimize peygamberlik getiren meleğin adı nedir? I. Varlık düşüncedirII. Varlık maddedirIII. Varlık fenomendir Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir