S:1

I. İlköğretim okulları
II. Okul öncesi eğitim kurumları
III. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
IV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır?

I. İlköğretim okullarıII. Okul öncesi eğitim kurumlarıIII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır? sorunun cevabı "I, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2a.3b.5c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yağış türü değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin mesajı farklıdır? Bir bütün kaç çeyrektir? İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalkmasında etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir? Rabia :What kind of job are you looking for?Sara :I would like to have a prestigious and - - - - job because money opens all doors. Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden hangisinde daha kolay uygulanabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti kullanımı doğrudur ? Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere ........ adı verilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Aydaki bir bölgeye ismi verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? ........................ films do you like? - I like romantic films. Ayda 3905 TL maaş alan bir memur, bir yılda kaç TL maaş alır ? Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla elde edilen alaşım, aşağıdakilerden hangisidir? ‘severdi-çocukları-Atatürk-çok sözcüklerinin anlamlı ve kurallı olarak cümle oluşturulmuş şekli hangi seçenekte verilmiştir? Nerden geliyorsun? Nice bir eski kâğıttaKaldık biz okunmaz yazılar; yok bilen artıkKim yazdı? Kim öfkeyle buruşturdu ve tek tekKim çiğnedi bilmem? Ne vakit nerde unuttu?Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşında gördüğü tableti çok isteyen Arda nın ne yapması doğrudur? I- Ormanların bir değil, birçok yararı vardır.II-Ormanlık yerler bol yağış alır.III- Bu yararların başında bir yerin iklimlemesi gelir.IV- Çünkü ağaçlar yağmuru çeker. Yukarıdaki cümlelerin, anlamlı bütün oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir? 2m − 8 = 34 denkleminde k değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin hadisine göre en hayırlı komşu kimdir? You have to call - - - - if there is a fire in your neighborhood. When Carol arrived at the restaurant, her boss - - - - the dinner. Aşağıdakilerden hangisinde noktalamada bir yanlışlık yapılmıştır? Ergenlik döneminde hangi bez yeterince çalışmazsa kişinin boyu kısa kalabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme anlamı vardır? Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri, zaman zaman gıda üreten yerleri denetleyerek gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde üretilmelerini sağlamaktadır.Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir? DNA parmak izi analizi suçluların belirlenmesinde kullanılan oldukça yaygın bir analiz yöntemidir.Olay yeri incelemelerinde hangisinden alınacak kalıntılar suçluların bulunmasında kolaylık sağlamaz? Okumak onun en büyük eğlencesiydi. En dar 1 2 zamanlarda bile eline bir kitap alıp onu bitirmeye 3 4 çalışırdı.Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir? Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir? İzokorik sistemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Lidyalılar tarihte parayı icat etmeleri ile tanınırlar. Başkenti Sardes olan bu uygarlık sadece parayı bulmakla kalmamış çevresindeki devletlerle ilişki kurmuşlardır. Lidyalıların yaşadığı toprakların, bugün ülkemizde bulunan Manisa ve Uşak illeri olduğu düşünülmektedir. Manisa ilinde Lidyalılara ait harabelerde bulunmaktadır. Bu harabeler gezilerek uygarlık hakkında daha detaylı bilgiler alınabilir. Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir? Türkiye hangi yıl NATOya kabul edilmiştir? 1-Hava Kirliliği2-Toprak Kirliliği3-Ateş KirliliğiYukarıdakilerden hangisi bir çevre kirliliği türü değildir? Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır? Hangisi solunum sistemi hastalıklarından biri değildir? Tasdik kelimesinin eş anlamlısı nedir? 23764 Sayısının onluğa yuvarlanma sonrası oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların tüm amelleri Allah tarafından bilinmektedir. Bu yüzden de amellerin tartılmasının anlamı ve faydası yoktur. Mizan ile kastedilen de adalettir.Bu görüş hangi itikadî mezhebe aittir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir