S:1

T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir?

T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? sorunun cevabı "Suç soruşturma ve kovuşturması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkanın bilye sayısı en az kaçtır? Öğretmen olarak gittiğim köylerde düzenlediğim şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve öğrencilere okuduğum kitaplarla onların zihin dünyalarında farklı iklimler oluşturmaya çalıştım.Bu cümleye altı çizili kelime grubunun kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asyadan göç etme sebeplerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yapım eki almış sözcük vardır? Salda Gölü hangi ilimizdedir? Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir. (Müminûn suresi, 1 ve 2. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bir kenarının uzunluğu 2a + 1 olan düzgün altıgenin çevresinin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşında savaş boyunca tarafsız kalması için Osmanlı Devletine bazı önerilerde bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de bu isteğe karşılık kapitülasyonların kaldırılmasını, Ege adalarının kendisine verilmesini ve Mısır sorununun çözümlenmesini istemiştir.Osmanlı Devleti bu tutumuyla;I. Ekonomik problemlerden kurtulmakII. Kaybettiği toprakları geri almakIII. Doğu Akdenizde etkinliğini arttırmakhedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir? 10707 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Eksik – noksan sözcükleri arasında ki ilişki aşağıda ki sözcük çiftlerinin hangisinde vardır? Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ulaşım süresi kısa olduğu için tercih edilen ulaşım türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan bir oyun değildir? Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı indirimli satışlarda 299 liraya satıldığında maliyet fiyatına göre % 5 daha az kâr edilmiştir.Buna göre ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı maliyetine göre yüzde kaç kârla belirlenmiş- tir? Köyceğiz Gölü hangi ilimizdedir? Toplu iğne-Boncuk karışımını hangi yöntemle ayırırız? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı kapsamında değerlendirilmez? Hangi işlemin sonucu 15 olmaz? Peygamberimize iman eden "ilk dört Müslüman" aşağıdakilerden hangisidir ? Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam!Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman bakımından etkileyen bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilişkili olan kavramlardan biri değildir? yaşıyoruz- hepimiz- Türkiyede kelimelerini anlamlı bir cümleye dönüştürdüğümüzde hangisi başta yer almalıdır? • İlk halifelik Hz.Alinin hakkıdır.• Hz.Ali, Hz. Muhammed (sav.)den sonra insanların en üstünüdür.Temel görüşlerinden bazıları verilen siyasi-itikadi mezhep hangisidir? İpek Yolunun devletlere öncelikle hangi alanda katkı sağladığı söylenebilir? Nedir o elmaslar, yakutlar, akikler, zümrütler? cümlesinde virgülün kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya genelindeki bilgisayarları birbirine bağlayan en geniş ağ aşağıdakilerden hangisidir? Ganj Nehrinde yıkanmak aşağıdaki dinlerin hangisinde temel ibadet olarak kabul edilir? Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklılar ve derisi dikenliler grubunda görülen ortak özelliklerdendir? 12 saatin içinde kaç tane yarım saat vardır? Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz? Kanserde kişisel risk faktörleri hangisine bağlı olarak değişiklik göstermez? dal sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Bir otobüsün durağa yaklaşması, duraktan yolcu alması ve duraktan hareket etmesi durumlarında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir