S:1

Onu eşsiz dünyasını tanıyabilmek, duygu ve düşüncelerine, ortak olabilmek için vakit henüz erkendi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Onu eşsiz dünyasını tanıyabilmek, duygu ve düşüncelerine, ortak olabilmek için vakit henüz erkendi.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Tamlayan eki eksikliği" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
I. Hücre → AkyuvarII.Organ → BöbrekIII.Organizma → Sindirim sistemiCanlılardaki yapı birimleri ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 9 m 67 cm‘ lik kumaşın 3 m 89 cm si satıldı. Geriye satılmayan kaç cm kumaş kaldı ? Merhaba Aşağıdaki eklerden hangisi, "odun" sözcüğünün anlamını değiştirir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi negatif sayıyı ifade eder? 12. Harfi hangisidir? Şeker kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kelime yeni bir anlam kazanmaz? Kalpten pompalanan kanın damarlarda hissedilmesine ne ad verilir? Once upon a time, there was a little princess inthe Faraway Country. She was very beautifulbut lonely. Her only friend was the rabbit inthe garden. Everyday she played with it butshe felt lonely at night. One day while shewas looking out of the window, she saw abright bird in the sky. The bird landed in herroom and said it was a magical bird. It said:You can have 3 wishes. Just tell me. Thegirl wanted to think for a while. Every nightthe bird came again and again. Finally the girlsaid I have only one wish. I want to have a lotof friends. and the bird flew away. The nextmorning when she woke up, the princessheard voices of children in the garden.What was the princess like? 1. Frekans, her saniye de bir noktadan geçen dalga sayısıdır.2. Ses düzeyi desibelmetre ile ölçülür.3. Frekansın birimi Hertzdir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 4 onluk 6 birlik + 3 onluk 2 birlik işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı ötekilerden farklıdır? Kral Filip, oğlu İskenderin büyük bir insan olacağını nasıl mı öğrenmiş. Yaman bir atı varmış, üstüne binenleri kısa sürede atarmış. İskender bunun nedenini araştırmış, atat bindiği gibi güneşe doğru sürmüş. Çünkü at kendi gölgesinden korkuyormuş. Bu öykücüğün ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi ormanların korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Paralelkenar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? "Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Korkak kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: Gel sana bir şey vereceğim! diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: Çocuğa ne vermek istedin? diye sorunca annem: Hurma diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz: Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin, sana bir yalan günah yazılırdı. buyurdu. Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? "Yedi yüz dört" sayısının yazılışı hangisidir? Hanbeli mezhebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşında Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.Bu uygulamayla Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir? Yüce Allahın (c.c.) insanlara ilahi kitaplar göndermesi hangi paygamberle başlamıştır ? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin ismi alfabemizin ilk harfi ile başlar? İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada birkaç malı depo etme konusundakurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi neden– sonuç cümlesidir? Kendiliğinden ışığı olmayan çevresinden aldığı ışığı yansıtan donmuş halde buz gaz ve tozlardan oluşan gök cisimlerine denir. Yukarıdaki bilgilere göre anlatılan gök cismi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinde farklıdır ? Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır? Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle kara devleti olma özelliğinden çıkarak denizci bir devlet olmuştur? Kuran-ı Kerimde diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İyi bir Müslüman herhangi bir kötülükle karşılaştığında aşağıdaki davranışlardan hangisini göstermez? Yerel ve genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına giden bir kişi aşağıdaki haklarından hangisi kullanmıştır? 5 + ? = 0 + 5Yukarıdaki eşitlikte ? olan yere hangisi gelmelidir? Şeytanın Allahın huzurundan kovulma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir