S:1

(I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir. (II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmîbir dil kullanılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeanı-günlüktürlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde birbilgi yanlışlığı yapılmıştır?

(I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir. (II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmîbir dil kullanılır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeanı-günlüktürlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde birbilgi yanlışlığı yapılmıştır? sorunun cevabı "V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır? Aşağıdakilerin hangisi terim anlamlı değildir? Mekanik Araçlar Kitabı eserinde kendi icadı olan su saatleri, otomatik kontrol düzenleri ve fıskiyeler gibi aletlerin çalışma prensiplerini açıklayan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir ? Ülkemizde tarımın yoğun olarak yapıldığı yerler toprağıverimli, iklimi elverişli ve su kaynakları bol olan yerlerdir.Buna göre aşağıda yer alan şehirlerin hangisindetarım daha yoğun olarak yapılır? Aşağıdakilerden hangisi ata sporlarından biri değildir? Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir? Bir okulda yeni öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli ders ile ilgili hangi gruba araştırma yapmak uygundur? 1.sevmesi2.işidir3.bir4.bilinç5.dilini6.kişininNumaralanmış sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? siyah, alt, beyaz, üst, alçak, tam, yüksek" kelimeleri arasında zıt anlamı ile birlikte verilmeyen kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için ekonomik (ucuz) olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? 1673 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 05.30da batarya komutanları zevk narası atar gibi emir verdiler: Ateş! Ateş! Ateş! Tahrip ateşi başladı. Bu kesimde 200 kadar top vardı. Hazırlanmış ateş planına göre Yunan mevzilerini, makineli tüfek yuvalarını, tel örgüleri, yeri bilinen Yunan toplarını ateş altına aldılar. Ne Yunanlılar böyle yoğun, dehşet verici ateş görmüştü, ne de Türkler. Tepeler yanıyordu sanki. Cephanelikler ateş alıyor, kamyonlar uçuyor, toplar parçalanıyordu. Kocatepe bile zangırdıyordu. Piyadeler hücum mevzilerine, tel örgülere doğru ilerlemeye başladılar. Bu cehennemlik ateş 20 dakika sürdü. Bataryalar bu kez 10 dakika sürecek imha ate-şine geçtiler. Siperleri ve gözetleme yerlerini dövmeye başladılar... İmha ateşi sona erer ermez subaylar ve askerler, açılan gediklerden mevzilere, direnerek merkezlerine daldılar. Fırtına gibi esiyorlardı: Allah Allah Allah Allah!Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde virgül birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak amacıyla konulmuştur? Sözlükte itaat ve tevâzu içinde eğilmek, boyun eğmek, yere kapanmak, yüzü yere sürmek gibi anlamlara gelen kavram hangisidir?Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Okul araç ve gereçlerini neden korumalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harflerinin tümü kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir? I. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda görülmesiII. Oluşan bireylerin ebeveynlerinden farklı genetik yapıya sahip olmasıIII. Değişen ortam koşullarına karşı daha dayanıklı bireylerin oluşmasıYukarıda verilen özelliklerden hangileri eşeyli üremenin eşeysiz üremeye üstünlük sağlayan özelliklerindendir? Kişi yaptığı işi seviyorsa, o alanda yeteneği de varsa başarılı olma olasılığı yüksektir. Bu da kişide doyum sağlar, kendini gerçekleştirme umudunu güçlendiren insanın ruh sağlığı da iyi olur.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegendir? Bir okulda 14 bayan, 16 erkek öğretmen var.Bu okulda kaç öğretmen bulunmaktadır? 1. Temiz olmak2. Yardımsever olmak3. Güzel söz söylemek4. Geç saatte uyumakYukarıdakilerden hangisi ibadet kapsamına girmez? I. SünnetII. İstihzanIII. İcmaIV. Sedd-i zeraiBunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır? Aşağıdakilerden hangisi sınıfta kullandığımız eşyalardan biri değildir? Mahalledeki güvenli olan oyun alanı aşağıdakilerden hangisidir? Biri diğerinden 9 yaş büyük olan iki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 35 olacaktır.Buna göre, küçük kardeş kaç yaşındadır? Kendi sezgine uy ki, hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın düşüncesini ahlâk anlayışında savunan ve sezgiciliğin kurucusu olan filozof hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir? Glikoz, aminoasit ve yağ asidi için,I. Sindirime uğramadan hücre zarından geçmeII. C, H, O ve N elementleri bulundurmaIII. Enerji verici olarak kullanılmaverilenlerden hangileri ortaktır? Ally : - - - -?Cemre : I spend time with my friends every weekend. "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? • Döllenme vücut içinde gerçekleşir.• Embriyonun gelişimi ana canlının vücudunda olur.• Gelişim tamamlandığında yavru, doğum ile anne vücudundan ayrılır.Yukarıda üreme ve gelişim özellikleri anlatılan canlı aşağıdakilerden hangisidir? Halit : ..........................................?Hakan : Yes, she can. "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözüyle anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? İslam dini topluma yerleşen örf ve adetleri dikkate almıştır. Fakat bu uygulamalardan bazılarını hoş karşılamamıştır.Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin hoş karşılamadığı uygulamalardan biridir? Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir? Larry : Hi, Martin. How can I help you?Martin : Hi, could - - - -?Larry : Sorry. It is broken. Herhangi bir konuda bilgi edinmemiz gerektiğinde, çoğu zaman evimizdeki ansiklopedi ciltlerinden yardım almayı deneriz. Bu ciltlerin arasında bulunmayacak bir bilgi neredeyse yoktur.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir