S:1

Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Tanzimat Edebiyatı’nda Divan Edebiyatı’ndaki klasik nazım şekilleri tamamen terk edilmiş, Batı’dan alınan nazım şekilleri kullanılmaya başlanmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi okullarda düzenlenmeye en elverişli türdür? Aşağıdakilerden hangisi eserlerinde Tanzimattan Cumhuriyete Türk toplumunun geçirdiği tarihsel aşamaları işlemiştir? İletişim engellerini kaldırmanın enetkin yolu, öncelikle engelin farkına varmak ve sonra da bu engeli ortadan kaldırmaktır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerini ortadan kaldırmak için kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir? Fiil köküne – ecek, – acak ekleri getirilerek oluşturulan fiilde zaman hangisidir? Asitlerle ilgili olarak,I. Suya H+ iyonu veren maddelerdir.II. Tatları acıdır.III. Ortam pHsini yükseltir.verilenlerden hangileri doğrudur? Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? Halide Edip Adıvar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı eylemin tekrarı söz konusu değildir? Deniz ile karanın birleştiği yerde yükselti kaç metre olarak kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresi organlarından biri değildir? Uzun sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I. KapitülasyonlarII. Türkiye sınırlarında Ermeni Devleti kurmaIII. Ege AdalarıIV. BoğazlarTBMM Hükümeti Lozanı imzalamaya giden Türk heyetinden yukarıda verilen hangi konularda kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir? ............... hafta sonu iki saat koşarlar. cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi zamirlerinden hangisi getirilmesi uygun olur? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde esas alınan ilkelerden değildir? Türkiyede çocuklara uygulanan zorunlu aşı takvimine göre BCG aşısı ne zaman uygulanır? Bir maddenin en düzensiz hali için hangisi yanlıştır? Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için gusül abdesti almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir? Sağlıklı büyümenin en önemli kuralı nedir? Verilen ham madde-ürün eleştirmenlerinden hangisinde hata vardır? 723,419 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Yükselme Döneminde; • 1451-1481 arasına Fatih• 1481-1512 arasına II. Bayezit• 1512-1520 arasına Yavuz • 1520-1566 arasına Kanuni Devri denirken, Kanuni sonrası devre genel bir isim verilmemiştir.Kanuni sonrası dönemin hangi özelliği buna gerekçe olarak gösterilir? Güçlü bir kimse insanları güreşte yenen değil de öfke anında kendisine hakim olandır(Müslim) Bu hadiste hangi değerden bahsedilir? Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen kimsedir.Bu hadiste öfke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmalıdır? Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri barınaktır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? 19,001- 5,1 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 32 sayısının onluk ve birliklerin doğru yazılımı hangisidir? Aşağıda karışık verilmiş cümlelerin anlamlı bir şekilde sıralanmış hali hangisidir?I. Write your e-mail and send it.II. Second, write your e-mail address and password.III. Then, click the contact button.IV. Thats all.V. First open your e-mail account. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allahın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. (Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)Bu ayetlerde Peygamberimizin hangi yönü vurgulanmaktadır? (1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Çıkıp baksan Çamlıcanın başına, İki kıta bir boğazda aşina... Karakoçum, gel, yorulma boşuna, İstanbulu tarif etmek zor şimdi. Abdurrahim KARAKOÇ Şiirde altı çizili olarak verilen tamlamanın tür bakımından özdeşi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır? Hangi cümle yanlış yazılmıştır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi büyüktür? Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde elektirk enerjisini ışık enerjisine çevir? Tamir kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? kabak kelimesinde hangi harfin eşi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir