S:1

The Trablusgarp Battle has a special place in his life because ...............................

The Trablusgarp Battle has a special place in his life because ............................... sorunun cevabı "his success as a soldier started there." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi belirtilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeler doğru yazılmıştır? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bugün günlerden "çarşamba" olduğuna göre yarın günlerden hangi gündür? We sold the last computer an hour ago. cümlesinin edilgen (passive) hâlini işaretleyiniz. Aşağıda belirtilen beşeri unsurlardan hangisi ulaşım ihtiyacını gidermek için yapılmıştır? Bir bilgisayarda aşağıdaki parçalardan hangisi olmasa da bilgisayar çalışır? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Bir dönemdeki sosyal, siyasi, idari, adli, askerî, dinî güçlerin, sivil toplum örgütlerinin, ticari hayatın, eğitim etkinliklerinin birlikte oluşturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu, anlayış ve zevk bütününe ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Osman: Im studying for my exam.Osman said that he - - - - for his exam. Hz. Muhammed (sav) İslam devletinin temellerini nerede atmıştır? Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi zamir değildir? İslam tarihinde Haricilik gibi siyasi ve itikadî mezheplerin doğmasına neden olduğu kabul edilen tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır? En büyük özlemi ........................... penceresinden karlarla kaplı kaleyi seyretmekti. Boş olan sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? If he werent working now, he - - - - to the cinema with us. Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir? 2,5 litre sütten sütlaç yapıldığına göre 10 litre sütten kaç kez sütlaç yapılır? "Yön bulmada kullanılan ve içindeki ibrenin koyu renkli ucu sürekli kuzeyi gösteren araca............denir." cümlesini doğru tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Ekononmik faaliyetler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? Deli Dumrul:...Bre sakalcığı akça ihtiyar!Gözceğizi fersiz ihtiyar!Bre, ne heybetli ihtiyarsın söyle bana!Kazam belam dokunur bugün sana.Böyle deyince Azrailin hiddeti tuttu, der:Bre! Gözümün fersiz olduğunu ne beğenmiyorsun?Gözü güzel kızların, gelinlerin canını çok almışım.Sakalımın ağardığını ne beğenmiyorsun?Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çok almışım.Sakalımın ağarmasının mânası budur.Al kanatlı Azrail benim elime geçse, öldüreydim,Güzel yiğidin canını onun elinden kurtaraydım, diyordun.Şimdi bre, geldim ki senin canını alayım,Verir misin yoksa benimle cenk eder misin?Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmış olabilir? I. KarbonII. SuIII. AzotYukarıda verilen maddelerden hangilerinin doğada döngüsü bulunmaktadır? Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın günlük hareketinin sonuçlarından biri değildir? İnsanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar. Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Bir millete özgü kültürel öğelerin tümüne milli kültür denir ve bu öğeler milletin ortak ürünüdür. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bizim kültürel öğelerimizden biri değildir? Arkadaşlarımla sıcak çayda yüzdük. cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? A: What is your mother doing in the kitchen now?B: ....................................... 36 sayısının 38 fazlasının 16 eksiği olan sayı hangi sayıdır? İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine.........denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yetim çocuklar ile ilgili tavsiyelerinden değildir? Kuranı Kerimin en uzun suresi hangisidir ve kaç ayettir? Sabahleyin bahçede , sağ kolumuzu Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kollarımızı açarsak arkamız hangi yön olur ? Olduğum yerde duramıyordum. Dünya, gözlerimin önünde dönüyordu. Geminin gövdesine kırbaç gibi köpüre köpüre çarpan dalgalar yüzünden sallana sallana ilerliyorduk. Evet, artık iyi bir denizci sayılırdım ama böyle boş bir şişe gibi sallanmak hiç alışamadığım bir şeydi.Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir