S:1

Bir karenin köşe koordinatlarından üçü A(4, - 2), B(- 1, - 7), C(4, - 7)dir. Buna göre karenin dördüncü köşesinin koordinatları nedir?

Bir karenin köşe koordinatlarından üçü A(4, - 2), B(- 1, - 7), C(4, - 7)dir. Buna göre karenin dördüncü köşesinin koordinatları nedir? sorunun cevabı "(- 1, - 2)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
" İyi geceler " kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Dosyaları ya da klasörleri isimlendirirken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Student : When there are a lot of unknown words in a text, I don’tunderstand it.Teacher : ………………. You don’t have to know all the words in a text. Hz. Muhammed’in hadislerinin toplanması için büyük gayret gösteren Emevi halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?  İki arkadaşın 3 yıl önceki yaşları toplamı 15’dir. 4 yıl sonra toplam kaç olacaktır? Bitkilerde görülen aşağıdaki üreme şekillerinin hangisinde kalıtsal çeşitlilik görülür? Dini bilgi, belli bir inanç temeli üzerinden evreni, insanı ve toplumu açıklayan, kesin ve değişmez bilgidir. Tanrı tarafından bildirilmiş olan bu bilgilerin doğruluğundan şüphe edilemez. Oysa felsefe, kuşkuyla ve eleştiriyle beslenir.Bu parçada dini bilginin felsefi bilgiden hangi yönüyle ayrıldığı vurgulanmaktadır? 16 metre kumaşın yarısının 3 metre fazlası kaç metredir? Son yüzyılda insan faaliyetlerinden kaynaklanan;I. fosil yakıtların çok fazla kullanılması,II. atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit gibi gazların artması,III.yeşil alanların azalmasıolaylarından hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir? Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da - - - - denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin - - - - adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire - - - - tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangidir? İnsanların çocukluk döneminde karşılaştıkları kelime sayısının dil bilinci oluşturmada büyük katkısı vardır. İlköğretimde Amerikalı bir öğrenci 71.000, Alman öğrenci 70.000, Suudi Arabistanlı öğrenci 13.000, Türk öğrenci ise 6.000 kelimeyle karşı karşıya geliyorsa bu işte bir sorun var demektir. Daha işin başında Amerikalı öğrenci bizim 12 katımız kelimeyle başlıyor yarışa. Eşitsizlik ürkütücü değil mi? Bu konu üzerinde oturup düşünmemiz gerekir.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? Babam, annem ve amcamlar bizi evde bırakıp gezmeye gittiler. Biz ise dört kardeş, evde istediğimiz gibi oynayabileceğimiz için çok sevindik. Saklambaç, körebe, ve birdirbir oynadık. Minderlerin, yastıkların üstünde hoplamak hoşumuza gidiyordu. En çok da Güven’i ebe yapıyorduk. Hepimiz çok yorulmuştuk. Mutfağa geçip ne varsa yedik. Leyla kestane pişirdi ve hepimize paylaştırdı. Enver, bir kestanesi çürük olduğu için onun yerine sağlamını istemişti. Bu yüzden Güven’le kavgaya tutuştular. Onları ayırıp Enver’e kestanemin birini verdim.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Annem ayakkabıcıya 100 TL verdi. Ayakkabıcı “bozuk param yok, 20 TL daha verin, size 50 TL vereyim” dedi. Buna göre annemin aldığı ayakkabı kaç liradır? (1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhâlde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur? Gökhan doğum günü partisine 47 kişi çağırdı. 13 kişi partiye gelemedi. Gökhan' ın partisine kaç kişi geldi? İlker ile babasının yaşları toplamı 92 dir. 8 yıl sonra babasının yaşı İlker’in yaşının 2 katı olacaktır.Buna göre, İlker’in bugünkü yaşı kaçtır? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük tek sayı ile rakamları birbirinden farklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin sağlığını olumsuz etkiler? Uzay sanayi, temizlik, bilgisayar, otomotiv ve enerji gibi alanlarda kullanılmaya başlanan gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve rezervi en çok ülkemizde bulunan. Türkiye’de özellikle Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya civarında çıkarılan maden Aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük dizisinden hangisi, kaynaştırma harfi almamıştır? Peygamberimiz (sav) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur: “Münafığın (iki yüzlü kişinin) belirtisi üçtür: Bunlar, ………………………………….”Yukarıdaki hadisin sonuna aşağıdakilerden hangisi gelemez?  Aşağıdakilerden hangisi powerpointte slaytlara resim ekleme yollarından biri değildir?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler’den biri değildir? 20 çeyrek litre kaç tam litre eder? Aşağıdaki ayetlerden hangisi “iman-bilgi” ilişkisine örnek verilemez? Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Tef çalıyordu çamın biri İki yana sallanarakKar topu oynuyordu şu geç vakit Kaygısız birkaç kozalakBu dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? "Pazartesi günü hep beraber sinemaya gideceğiz." cümlesinde fiil hangi eylemi belirtmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir? Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartes’in varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? "508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı cümledir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? Aşağıdaki Türk İslam Devletleri’nden hangisi Türkçe’nin gelişmesine diğerlerinden daha fazla katkıda bulunmuştur?  Akdeniz ikliminin Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar ulaşabilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapılmış, bitmiştir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir