Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Leila :Jane, Im going on a vacation. Can you- - - - my pet when Im away?
Jane : Im sorry I cant. Im going on a vacation, too.
Leila :Oh! I see. I have to find someone else.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Leila :Jane, Im going on a vacation. Can you- - - - my pet when Im away?Jane : Im sorry I cant. Im going on a vacation, too.Leila :Oh! I see. I have to find someone else. sorunun cevabı "look after" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi imkânsız bir olaydır? ''Euzübillahimineşşeytanirracim'' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk devletleri olan Hun ve Göktürklerde mimari eserlere pek rastlanmazken Uygurların birçok kent kurup saray ve tapınaklar inşa etmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Okula giden çocuk hangi hakkını kullanıyor olur? İslam dininde; Yüce Yaratıcı’yı hoşnut etmek için, Onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? “Sadakalar (Zekatlar) Allah’tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekat memurlarına, kalpleri İslam’a ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara aittir. Allah bilendir, hakimdir.”(Tevbe suresi, 60. ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi zekat verilebilecek kişilerden değildir? Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve şimdiki zamanla çekimlenmiştir? Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir? 57 - 41 - 45 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran’ı Kerim hangi melek aracılığıyla Arapça olarak indirilmiştir? Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki kürenin arasındaki uzaklık d birbirlerine uyguladıkları kuvvet F kadardır.Buna göre F kuvvetini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır?