S:1

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu toplam kaç üyeden oluşur? sorunun cevabı "9" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? Kurtuluş Savaşı hangi savaşla sona ermiştir? Portakal, limon, elma, gibi besinler …….bakımından zengin besinlerdir.Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Mescid-i Nebevi’nin avlusunda fakir Müslümanların kaldığı ve eğitim gördüğü mekana ne ad verilir? Hz. Muhammed (sav.)’in , Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması, Hz. Muhammed (sav.)’in, müşriklerle yaptığı Bedir Savaşı neticesinde, alınan esirlerin her birinin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları, Verilen bu bilgiler, Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? Atatürk 1932 yılında ABD’li bir generalle yaptığı bir görüşme sırasında “Almanya’nın tüm Avrupa’yı işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda kurabileceğini ve II.Dünya savaşının 1940-1946 yılları arsında başlayabileceğini belirtmiştir.Yukarıdaki durum Atatürk’ün aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisini kanıtlar niteliktedir?  Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nı yönetirken: “Çal Dağı’nı da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkûm olmayacağız, durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz.” stratejisini belirlemiştir.Buna göre Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’nda aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yar- dım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye sizlere bu şekilde öğütler veriyor.” (Nahl suresi, 90. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Allah’ın bizden istediği davranışlardan biri değildir? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulunduğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir levhaya benzetirler. Burada eleştirilengörüş aşağıdakilerden hangisidir? ’Karanlık’ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?   " 36 " sayısının basamak değeri farkı kaçtır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisini çevremizde diğerlerine göre daha çok görürüz? “… Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa, de ki: Ben ancak uyarıcılardanım.” (Neml suresi, 92. ayet)Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetin mesajına anlamca en yakındır? I. TBMM döneminde alınan kararla saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırılmıştır. II.TBMM döneminde yapılan inkılaplardan hangisi bu gelişmeyi tamamlar niteliktedir? Aşağıda verilen yaklaşım ve açıklama eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta konmalıdır? “Bir ülke ya da dünya çapında, aralarında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafe bulunan bilgisayar ve ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur.” Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye “tedavi aşamasında” yapılması gereken uygulamalardandır? Sempozyumun diğer sözlü anlatım türlerinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden biri değildir? Anayasa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dünya Çocuk Şiirleri Günü ne zaman kutlanır? "Gazete satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? “Papatyaları çiğnemişler.” Cümlesi için hangisi söylenemez? Aşağıda verilen dört basamaklı sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlanmak istenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır? Okulumuzda çalışan hangi görevli sınıfların temizliğinden sorumludur?  Bir sütçü bir inekten günde 15 litre süt sağmaktadır. Sütçünün 3 ineği olduğuna göre günde 90 litre süt elde etmek için kaç inek daha almalıdır? Hz. Muhammed (sav.); selamlaşmak, davet edildiğinde katılmak, öğüt isteyene öğüt vermek, aksırana “Allah sağlık ve afiyet versin” demek, hastayı ziyaret etmek ve cenazeye katılmak gibi davranışların, Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevleri arasında olduğunu bildirmiştir.Hz. Muhammed (sav.) bu öğütleri ile Müslümanlar arasında aşağıdaki davranışlardan hangisini yerleştirmeyi amaçlamıştır? İlk Türkçe sözlük kime aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz?    Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?   12 N ve 5 N büyüklüğünde iki kuvvetin bileşkesi en fazla kaç olur? Eda : I am so thirsty.Mrs. Tekin : - - - -Eda : Yes, please.  Tek atomlu X ve Y taneciklerinin proton sayıları aynı, elektron sayıları ve nötron sayıları farklıdır.Buna göre X ve Y tanecikleri için; I. İzotopturlar.II. Kimyasal özellikleri farklıdır.III. Çekirdek kararlılıkları aynıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki halk hikâyesi ve destan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? 39' un 9 katının 239 fazlası kaçtır? Müslümanlar savaşı kazanacakken okçuların yerlerini terk etmesiyle müslümanların aleyhine sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir