S:1

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdaki
hizmet birimlerinden hangisine verilmiştir?

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnameye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? sorunun cevabı "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Doğadaki bütün canlıları sevip korumamız gerekir. Bunun başlıca sebebi dinimizce nedir? İlk kadın romancımız kimdir? Bir otobüsteki 120 yolcunun 34 tanesi 1. durakta, kalanların ise yarısı 2. durakta otobüsten inmiştir. Otobüste kaç yolcu kalmıştır? Genel olarak yer şekillerinin eğim oranının fazla olması ekonomik faaliyetler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.Aşağıda verilen şehirlerden hangisinde parçada bahsedilen durumun olumsuz etkisi daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği önemin sonucunda kurulmuştur? • Hırıltı• Öksürük• Nefes darlığı• Göğüste sıkışma hissiYukarıdaki belirtiler kronik akciğer hastalıklarından hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir? Ağaçlık – kavunları – karabiber sözcüklerinin yapısı hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yaşamımız için zorunlu değildir? Seyhan : You shouldnt eat junk food. Its bad for your skin.Salih : ............... I have a lot of acne. I should start eating fresh fruit and vegetables. I. Dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılmasıII. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılmasıIII. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılmasıAraç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde harf sayısı diğerlerinden daha azdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? En önemli ısı ve ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? 11 yarım saat, 9 çeyrek saat kaç dakika yapar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili birleşik yapılıdır? Anadolu Türk siyasi birliğini ilk sağlayan padişah kimdir? Hindistan'a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk: ( ) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir ( ) ( ) demiştir.Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Sarı mavi ve siyahı çok severim. Cümlesinde virgül hangi sözcükten sonra konur? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı ortamında yapılması gereken davranışlardandır? Büyüklükleri farklı katı maddelerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak içinkullanılan yöntemle aşağıdaki karışımlardan hangisini ayıramayız? Canın ailesi; * Afet planı hazırladı. * Acil çıkış planı yaptı. * Evdeki güvenli yerleri saptadı.Canın ailesi bu hazırlıkları niçin yapmış olabilir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Din anlayışındaki farklı yorumlar zenginliktir.Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı yorumların Ortaya çıkmasının faydalarından biri değildir? Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır? Körkle kövşek tokılıg Güzel, nazik yapılıİnimiz erding küvez a Küçüğümüzdün, ey yiğit!Ögke kangka sevitmiş Anaya babaya sevdirmiş[İnimiz] erding kadaş a Küçüğümüzdün ey kardeş!Neçükin yana birgerü Ne için, hep beraber,Birlekiye ünüp üçegü Birlikte büyümüşken üçümüz Negülüg titding özüngin Ne diye feda ettin kendiniBizni birle barmadıng Bizim ile varmadın?Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat Dönemi gazetesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilimsel bilgide özne ile nesne arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisiyle kurulur? Allahın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allahı sevdiğimiz gibi Kuranı da sevmeliyiz. Ona, Allahın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir.Buna göre Kuranı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi varlığın durumunu belirtmektedir? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 5 litresi 50 lira olan yoğurttan 1 buçuk litre alan Ali kaç lira öder? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, varlıkların özelliğini belirtmez? Ülkemizde yeni büyükelçi güven mektubunu sunduktan sonra aşağıdakilerden hangisini yerine getirir? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Hz Muhammed (sav) nerede ve kaç yılında doğmuştur? Çevresi 25 cm olan bir ABCD dörtgeninde |AB| = 6 cm, |AD| = 4 cm ve |BC| = 5 cm olduğuna göre |CD| kaç santimetredir? ( 5 10 15 .... ) sayı dizisini hangi sayı tamamlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir