S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
I. Hareketleriyle örnek olan sakin, dürüst bir insandı.II. Hızlı hareketlerle bavulunu topluyor, bir an önce gitmek istiyordu.III. Hava şartlarının olumsuzluğundan hareketimiz iki gün ertelendi.IV. İnsan, hareketlerine sadece toplum içinde değil her zaman dikkat etmeli.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “hareket” kelimesi aynı anlamda kullanılmıştır? İlk köy şiiri kime aittir? Aşağıdakilerden hangisinde adın yerini tutan birden fazla sözcük vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?          Sigaradan en fazla zarar gören organımız hangisidir? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Küpün………… ayrıtı ve ……….köşesi vardır.Boşluklara gelmesi gereken sayılar hangisidir? Seçimle başa gelmiş ilk halife kimdir? Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır? Aşağıdaki hareketlerden hangisi yön değiştiren bir harekettir? Cümlelerden hangisinin yazılışı doğrudur ? Peygamberimizin amcası Hz. Hamza'yı Uhud'da şehid eden daha sonra Müslüman olan, fakat Resulullah'ın “gözüme görünmesin” buyurduğu sahabe kimdir? Hangisi sıra bildirmektedir? “Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Birinci Dünya Savaşında ittifak devletleri tarafındayken İtilaf Devletleri tarafına geçen Devlet aşağıdakilerden hangisidir?          Bilgisayar donduysa aşağıdakilerden hangisi en son yapılmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz, iş ve davranışlara ne denir? Günlerdir dağınık olan odasını hızlıca topladı.Bu cümledeki altı çizili sözcük aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermektedir? Ece and Mine are twins. They - - - - 3 years old last year. Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısının nedenlerindendir? Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder? Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağlayan uyglar aşağıdakilerden hangisidir? 10 - 4 kaç eder? Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman, yazdığı şiirlerinde takma ad (mahlas) olarak, aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? "Güzel, ağladı, dost, çirkin, güldü, iyi, kötü" kelimelerinden hangisinin zıt anlamlısı verilmemiştir? Kazaları önlemenin en önemli yolu .............. uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Mont 76 / Atkı 10 / Bere 14/ Ayakkabı 50 / Pantolon 656 liram var. Bir atkı alabilmek için ne kadar daha param olması lazım? Trablusgarp Savaşı’nı bitiren Uşi Antlaşması’na adını veren “Uşi” kenti, aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?  Elif: Karşımızda ilk bakışta ürküntü veren geniş omuzlu, kulaklarını örten beyaz saçlı, gözlerinin altı çökmüş, kirli sakallı bir adam var. Sırtındaki eski, yamalı  paltoya sımsıkı bürünmüş halde.Elif`in kitabından okuduğu bu bölümde anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Trafik kazasına sebep olan en önemli unsur hangi seçenekte verilmiştir? Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşından sonra Wilson İlkeleri ile başka ulusların egemenliğinde yaşayan milletlerin bağımsızlığının öngörülmesi üzerine Avrupalılar, sömürgeciliklerini “kendi kendini idare edemeyecek toplumların koruma altına alınması gerektiği” fikri altında gizlemeye çalışmışlardır. Avrupalıların geliştirdiği bu yeni fikir aşağıdakilerden hangisidir?   Sağ kolumuzu doğu yönüne uzatırsak ön tarafımız hangi yönü gösterir? Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini zorlaştıran etkiye ne denir? Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi doğrudur? Âişe validemize iftira atılması hadisesine ne ad verilir? 1. Akışkandırlar.2. Belli bir şekilleri vardır.3. İçine konulduğu kabın şeklini alırlar.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sıvı maddelerin özelliklerindendir? Tanzimat Edebiyatı  sanatçıları-nın aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir