Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı? (Diderot)

Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı? (Diderot)Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ? sorunun cevabı "İnsanın evrendeki önemi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Jane is crazy - - - - chocolate. XVII. yüzyıl Avrupası’nda özellikle bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanırken aynı dönemde Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki kadar önemli bir gelişim görülmemektedir.Bu dönemde Osmanlı Devleti’nde de bilimsel çalışmalar yapılmış ve çeşitli eserler ortaya konmuştur. Matematik, tıp ve astronomi alanında çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık verilmiştir.XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde bilim ve sanat alanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler aynı cümle içerisinde kullanılma­mıştır? Bir günlük beslenmesinde balık, süt, et, peynir, yumurta tüketen biri vücuduna en çok aşağıdakilerden hangisini almıştır? Peygamberimiz henüz peygamber olarak görevlendirilmeden önce Arap Yarımadası’nda az sayıda da olsa Hz. İbrahim’in (a.s.) dini üzere yaşayan ve tevhid ilkesine bağlı olan kimseler vardı. Bu kimselere ………… denilmekteydi.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ilköğretim kurumlarının kuruluş ve kuruluş şekilleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Sözcüklerin yapım eki almış biçimlerine “gövde” denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gövde durumunda değildir? Hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?  “Yürüyoruz” tümcesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında değerlendirilemez? I. Nüfus miktarının fazla  olmasıII.  Kurulduğu arazinin yer şekli özellikleriIII.  Çalışanların çoğunun tarım dışı sektörlerde faaliyet göstermesiŞehir yerleşmelerini kır yerleşmelerinden ayıran özellikler arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? Aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargılardan hangisi doğru değildir?