S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Türkiye’mizin dört bir tarafı tarih ve kültür kokar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Peygamber, şöyle buyurmuştur:Allahın emir ve yasaklarını uygulayan kimse ile yasakları işleyen kimselerin durumları, bir gemiye binip kura çekerek geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer. Öyle ki alt katta oturanlar, su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. (Alttakiler bu duruma son vermek için) bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler hemen gelip, ‘Yahu ne yapıyorsunuz? diye sorunca alttakiler, ‘Biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyorduk, hâlbuki suya muhtacız, şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek suyu bu şekilde elde edeceğiz. deseler ve üsttekiler bu işte onlara engel olsalar hem kendilerini kurtarırlar hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları helak ederler hem de kendilerini helak ederler. (Hadis-i şerif)Metni verilen hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen davranışların hangisi doğuştan kazanılan refleks değildir? Peygamberimiz Hz. Muhammed öldüğü zaman kaç yaşındaydı ? Uzun yıllar önce Çinin dağ köylerinin birinde Yen adında bir genç yaşarmış. Yenin en büyük arzusu devlet memuru olmakmış. Kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bir yıl, tarladan yorgun argın dönerken arkadaşlarından biri Başkentte devlet memurluğu için sınav yapılacak, katılmayı düşünüyor musun? diye sormuş. Yıllardır kendi kendine böyle bir sınav için hazırlık yapan Yen, sonunda talih kuşunun başına konduğunu düşünmüş. Elindeki çapayı yere atan Yen, hemen başkentin yolunu tutmuş. Sınav soruları Yene o kadar basit gelmiş ki diğerlerinden önce bütün soruları cevaplayıp salondan çıkmış.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gazne devletinin kurucusu kimdir? Alinin 8 sarı 6 kırmızı 4 mavi bilyesi vardır. Alinin toplam kaç bilyesi vardır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? A: What are you doing, Arda?B: - - - - . Kapak resimleri kitabın ayrılmaz bir parçasıdır. Her kapak resminin söylediği bir şey vardır ve eserin iç dünyasına ait bir şeydir bu. Ayrıca kitabın kapağı, okur rafta kitabı ilk gördüğünde eline alıp incelemesi için onda dayanılmaz bir istek uyandırır. Çoğu okur, okuduğu kitabın yazarını hatırlamayabilir ama kapağı iyi tasarlanmış bir kitabı asla unutmaz. Bunlardan dolayı kapak resimlerinin iyi tasarlanması gerektiğine inanıyorum.Bu metinden ‘‘kapak resimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Bir duygunun, tasarımın veya güzelliğin ifadesinde kullanılan yöntemlerin tümüne...........denir.Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kültür, bir toplumun duygu, düşünce ve inanış biçimidir. Buna göre hangisi kültürel öğe değildir? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir? I – şemsiyeII – naylon leğenIII – kağıt havluIV – cam şişeV – karton kutuYukarıda verilenlerden hangileri suyu çekmez? Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi oluşturan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime yoktur? Bölümün 27 ve bölenin 6 olduğu kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? I. NKda 2,24 L H2 gazıII. 1 g molekülüIII. N tane atom içeren molekülüYukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? ( H g : / 1 mol N: Avagadro sayısı ) Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakyanın Yunanistana Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir? Akımın manyetik etkisiyle üretilmiş teknolojik araçlara;I. Bulaşık makinasıII. Saç kurutma makinasıIII. Bilgisayaraletlerinden hangileri örnek olarak verilebilir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi kaç iş günü içinde sağlarlar? İlk çağlarda yaşayan insanların;1- Toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları2- Ateşi kullanmış olmaları3- Duvarlara ve taşlara resimler çizerek anlaşabilmeleri4- Toplayıcılıkla beraber avcılık yapmalarıyukarıda verilenlerden hengileri insanların üretim faaliyetlerinde bulunduğunu gösterir? Aşağıda verilen karışımlardan hangisi homojen karışımlara örnek olarak verilemez? Atatürk hangi ortaokulu bitirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim fonksiyonları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi çeşitli tarikatlarda ilahi türüne verilen adlardan değildir? Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel araçlarla iletilmesine ne ad verilir? Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evden çıkarken ocağı kapatmış............. çeşmelerden birini açık unutmuş.Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir? Bundan yıllar önce Batılı alışveriş merkezlerinin ilklerinden Paris pasajları hakkında yazan düşünür Walter Benjamin (Voltır Benjamin), onları endüstriyel lüksün bir buluşu olarak tanımladı. Çünkü endüstriyel üretimin tüketiciye ulaştırılması gerekiyordu. Ne var ki o zamanlar toplum yapısı hâlen üretim üzerine kuruluydu. Bugün ise Türkiyenin herhangi bir yerinde açılan alışveriş merkezlerinin var olma sebebi, dünyadaki örneklerinden farklı değil. Alışveriş merkezleri artık, tüketim temelli ekonominin bir buluşu hâline geldi.Bu metne göre alışveriş merkezlerinin ortaya çıkış sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I. Güneydoğu AsyaII. Amazon havzasıIII. Batı AvrupaIV. Himalaya dağlarıYukarıda verilen yerlerden hangileri diğerlerine göre daha seyrek nüfusludur? Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede bir atasözü kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi yeni dine karşı çıkış sebeplerinden değildir? Hangi ismin baş harfi her zaman büyük yazılır? Kur'an'ı Kerim kac sureden oluşur? 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek;2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdaki hangi eğitim kurumudur? Aşağıdaki cümleleri hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Aşığıdakilerden hangisi büyük harflerin kullanıldığı yerlerden değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir