Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? sorunun cevabı "İstanbul, 29. Mayıs.1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hac ibadeti sırasında şeytanın taşlandığı ve kurbanların kesildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?  “Bir coğrafya öğretmeni öğrencileri doğal oluşumlu yeryüzü şekillerini inceletmek için Kapadokya’ya götürmüştür. Öğrencilerine bu süreçte Peri Bacaları hakkında ayrıntılı bilgileri açıklamıştır. Öğrenciler çeşitli kayıtlar alarak çalışma sonuçlarını sınıfta paylaşmıştır.”Buna göre bu öğretmen hangi öğretim yöntemini/tekniğini kullanmıştır? İki sayının farkı 375 tir. Çıkan sayı 504 ise eksilen sayı kaçtır?  Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın, insanlar üzerinde bir hakkıdır.Ali İmran 97.Yukraıdaki ayette altı çizili yer ile aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir? Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı ................kullanmalıyız. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür ? “Mehmet, deniz ve Selin okula gelmiş mi?” cümlesinde hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir? Günümüzde Dünya önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle Dünya nüfusu 20. yy’da katlanarak artmış; bunun sonucunda ekili dikili alanlar yerleşime açılmıştır. Ayrıca ormanların tahribatı toprak erozyonunu şiddetlendirmiş,tarımsal verim düşmüştür. Bilinçsiz sulama ve gübreleme de tarım aleyhine bu olumsuzluğu daha da artırmıştır.Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen günümüz Dünya sorunlarından biri  değildir?  Avrupa’da açılan elçilikler ilk defa hangi padişah zamanında sürekli hale getirilmiştir? Yıldızlara, aya ve güneşe bakarak Allah’ı arayan; döneminde kavminin putlarını kırarak yaratıcının sadece Allah olduğunu göstermek isteyen; Ulu’l-Azm olarak bilinen büyük peygamberlerden olan, elçi hangisidir? 4 – 8 – 16 – 32 – A – 128  örüntüsünde A sayısı yerine gelebilecek rakam aşağıdakilerden hangisidir?