Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre yanlış bilgidir? sorunun cevabı "Kurum ve kuruluşlar başvuru sahibine istenen belgenin onaysız bir fotokopisini verirler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.”Peygamberimizin katıldığını söylediği bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? I- İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmekII- Mısır’ı İngiltere’den geri almakIII-Rusya’nın güneye inmesine engel olmakYukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nınbirlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır? Bir konveks çokgenin dış açılarından iki tanesi 34° ve 26° dir. Bu çokgenin diğer dış açıları birbirine eşit ve 15° olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır?  “Hayat bir yolculuktur.” diyoruz. Bu yolculuğun nasıl geçeceği tamamen bizim tercihlerimizle ilgilidir. Yol- culuğun yönü, zamanı, hızı ve aracı bu hayatı güzel ya da kötü kılar. Bazen hızlı, bazen yavaştır yolculuk. Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman gemiyle, kimi zamanda uçakla sürdürmeliyiz yolculuğumuzu ki hayatımız renklensin. Oysa bazıları evden işe, işten eve aynı ray üzerinde sürdürüyor bu yolculuğu.Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?   - - - - zorlama ve baskı olmadan insanın kendi iradesiy- le karar vermesidir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi sonucunda hangi olay meydana gelir? Aşağıdakilerden hangisi küllî irade ile ilgili konulardandır? Bu kadar düzenli ve disiplinli çalışmadan sonra, yarışmada birinci olması hiç de sürpriz değildi.Parçadaki “neden - sonuç” ilişkisi dikkate alındığında, “neden” olan durum aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi birinci tekil şahısla çekilmiş fiildir? Aşağıda verilen;I. Cismin kütlesiII. Cismin hareket doğrultusuna dik en büyük kesit alanıIII. Yerçekimi ivmesiniceliklerinden hangisi tek başınaarttırılırsa cismin limit hızı artar? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?