S:1

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarını yürüten müdürlük hangisidir?

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin kullanılmasına yönelik çalışmalarını yürüten müdürlük hangisidir? sorunun cevabı "Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“Dostlar beni hatırlasın.” Dizesindeki fiilin çatısı için hangisi söylenebilir?   Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı. Tarhuncu Ahmet Paşa’nın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Dünya gezegeni için doğru değildir? İkinci Dünya Savaşı’nda “Yıldırım Harbi” ile kısa süre içinde Polonya, Hollanda, Belçika ve ardından Fransa’yı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Gözlem evleri şehir merkezlerinden uzağa yapılır. Gök bilimciler, gözlemevlerini şehirden uzakta ve yüksek yerlere kurarlar.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir? “Edebiyat Üzerine Makaleler” isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?  Aşağıdakilerden hangisi halk idaresine dayanan bir yönetim şeklidir?   Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları arasında yer almaz? Erken Dönem Osmanlı sanatı, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsar? Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi kullanılmıştır?    I. Yaşama hakkıII.   Mülkiyet hakkıIII.   Özel hayatın gizliliğiYukarıdakilerden hangileri temel hak ve özgürlüklerimiz arasında yer alır? Tüm RNA çeşitleri için,I. Protein sentezinde görev alır.II. DNA üzerinden sentezlenir.III. Zayıf hidrojen bağı içerir.verilenlerden hangileri doğrudur?  Aşağıdakilerden hangisi, insanların gizli hallerini araştırmaya, onların bilinmesini istemediği durumlarını, kusur ve ayıplarını araştırıp öğrenmeye çalışmaya verilen addır? Özel yetenekler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yerli ve milli imkanlarla hazırlanan, içerisinde video, görsel, kitap, dergi gibi çok sayıda bilgi ve döküman bulunan eğitim portalı adresi aşağıdakilerden hangisidir?   “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine ya- tarken (her vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yara- tılışı hakkında derin derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”(Al-i imran suresi,141. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders değildir? Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?   4x- 5 = 6x + 7 denklemini sağlayan x kaçtır? İlk Müslümanlar, “Ensar” ve“Muhacir” adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır?  Doğal besinleri, katkılı besinlerden ayıran en önemli özellik hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır? Erzincan – Sivas – İzmir - ErzurumAtatürk, Milli Mücadele ile ilgili önemli kararların alındığı toplantıları hangi şehirlerde yapmıştır ? Hangi cümledeki virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirmez? Aşağıda verilen sayıların karşılaştırılmasından hangisi yanlıştır? Tropikal yağmur ormanları canlı çeşitliliği bakımından Dünya’nın en zengin alanlarındandır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Hangi ismin baş harfi büyük yazılmaz? “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ konuk” kelimesiyle eş anlamlı bir kelime vardır? “ Ya hasta olursam, ya iş bulamazsam! “ gibi düşüncelere sahip olan insan için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Aşağıdakilerden hangisi ötekilerden farklıdır? Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli romancılarından biri olarak tanınır. Eserleriyle Türk romanını çağdaş roman seviyesine taşımış ve ona çok şey kazandırmıştır. Romanlarında modern şehir yaşamı içinde bireyin yaşadığı yalnızlığı, kalıplaşmış düşüncelere başkaldıran insanları ve bireylerin iç dünyasını anlatır. Bunları anlatırken ince ve alaycı bir mizah kullanır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lık” eki aldığında “içine bir şey konacak kap, eşya” anlamı kazanmaz? I. En kalabalık Türk topluluğudur.II. İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur.III. Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin kurucu boyudur.Verilenlerden hangilerinin Oğuzlara ait bir özellik olduğu söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi “cüz-i irade” kapsamındadır? Ülkemizde hava hareketlerini inceleyerek hava durumunu bildiren kurum …………………..’dür. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir