S:1

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "sınıflandırma-kariyer-liyakat" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan, Güneşçevresinde dolanan, aşınmış kaya ve metal parçalarına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatısla çekilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne- yüklem uygunsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Su, Orta Doğuda sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez? Belli ki babam bu sabah tersinden kalkmış.Yukarıdaki cümleye göre, babası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Abim 15 günlüğüne tatile gitti. 4 gün geçtiğine göre abim kaç gün sonra gelecektir? Atatürkün ölmeden bir sene önce ne kitabı yazmıştır? İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?Atatürkün yukarıdaki sözüyle vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Para, fon yada sermaye, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandırSerhadimize kala bizim hâk-i bendedirOsmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendirGavgâda şehâdetle bütün kâm alırız bizOsmanlılarız can verir nâm alırız bizTanzimat Edebiyatı Döneminde yazılan bu şiirden hareketle Tanzimat edebiyatının özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 7' nin 19 fazlasının 10 eksiği kaçtır ? Peygamberimiz: Sizden önceki toplumlar, yasaları herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldular. Onlar; fakir, kimsesiz biri, suç işlediği zaman en ağır cezayı verirler; zengin ve güçlü bir kişi suç işlediğinde ise onu cezalandırmazlardı. Allaha yemin ederim ki, bu suçu işleyen, kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem. buyurmuştur. Bu hadiste Hz. Muhammed (sav.)in hangi ahlaki yönüne işaret edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? İnternet adresleriyle ilgi aşağıdakilerden hangisi hangisi yanlışır? Aşkın ile düştüğüm yurda ben, Bir hız ile ulaştım tâ Beyrutʼa ben. Bana hiç tanıdık çıkmadın orda, Doğrulup yüzüme bakmadın ordaBu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç bildiren ifade vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın tek ilah olduğunu delillendiren ayet meallerindendir? Hangi ışık yandığında karşıya geçmeliyiz? Basın toplantısından sonra soru alınacağı söylendi ama bütün gazeteciler onun siyah ya da beyaz cevap lar vermeyip gri konuşacağından emindi.Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Alice : - - - - ?Bart : I have a cough. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez ? Kuran-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I- Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerII- Avrupalı devletlerle ittifaklar kurmasıIII- Osmanlıya karşı Karamanoğullarına destek verilmesiIV- Cem Sultana destek verilmesiOsmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşının yapılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi hastanede çalışan görevlilerden değildir? gül sözcüğü hangi cümlede özel isim olarak kullanılmamıştır? Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz? Tarihte İstanbulu kuşatan ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yerlerden hangisi IV. Mehmet döneminde tam 24 yıllık bir kuşatmanın ardından alınabilmiştir? Can arkadaşında gördüğü bir bilgisayar oyununu internette araştırarak bir yazılım aracılığıyla bilgisayarına indirmiş ve oynamaya başlamıştır. Bu oyun normalde internette 30 TL karşılığında lisanslı olarak satılmaktadır.Can bu oyunu izinsiz indirip oynayarak aşağıdakilerden hangisini yapmış olur? Teknik, doğada olmayan fakat insanın kendi aklı sayesinde doğadan aldığı malzemeyi kendi hayatını kolaylaştıracak alete çevirmesidir.Buna göre, teknik bilgide özne ile nesne arasındaki ilişkiyi sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : Dear King, I am a small animal, dont kill me. One day I can help you. The lion said : OK, you are free. The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldnt. He shouted: Help! Help! The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help. Why did the lion wake up?Because ................................... Herkes düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir. Tanımı hangi haklarımız arasında yer alır? Tarım ürünlerinin zarar görmemesi için yapılan ilaçlamalar insan sağlığına zarar veriyor. Ürünlerin verimi artsa da insanlara verdiği zarar düşünüldüğünde ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Kullanılan tarım ilaçlarının miktarı ve ilaçlamanın sıklığı insanlara verdiği zararı artırıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe, Philosophiadan gelen bilgeliği sevmek, bilgeliğin peşinden gitmek anlamını taşıyan akla ve mantığa dayanan insani bir etkinliktir. Hikmet ise doğu kültürüne ait bir kavramdır ve varlığın gizil nedenlerini kavrama, nihai bilgiye ve erdeme ulaşma anlamında kullanılır.Bu açıklamaya göre felsefe ve hikmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen unsurlardan biri değildir? Hangisi sıfat olamaz? Bir kare ile eşkenar üçgenin kenar uzunlukları eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 24 cm ise kare ve üçgenin çevresi toplam ne kadardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir