S:1

Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Genel Kültür ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Dünya’nın en küçük çölü Sahra Çölü’dür." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Mudanya Mutarekesinde ve Lozan Konferansı'nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 olan bir sayı değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır? Hz. Muhammedin anne - babası ve dedesinin ismi doğru verilmiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi ismin hal eklerinden birini almıştır? Yusuf odanın boyunu 12 adım olarak ölçüyor. Babası odayı adımla ölçerse aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulabilir? Yasemin, turşu suyu hazırlamak için tabanında yumurta bulunan su dolu kaba yavaş yavaş tuz eklemektedir. Yumurta önce askıda kalıp sonra yüzer konuma geçiyor.Buna göre yumurtanın yüzer konuma geçmesini açıklayan yargı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olmaz? Vatan yahut Silistredenİslam Bey vatan sevgisiyle dolu yiğit ve gözü pek bir gençtir. Silistrenin savunulması için gönüllülerin öncülüğünü yapmaktadır. Bu vatan tutkusu yanında Zekiye adlı bir de sevgilisi vardır. Cepheye giderken Beni seven arkamdan gelsin. der. Zekiye erkek kı- lığına girerek İslam Beyin ardından cepheye gider.Silistrede büyük çarpışmalar olmaktadır. İslam Bey cephede, Zekiye cephe gerisinde kahramanca savaşır- lar. Düşman cephaneliğinin imha edilmesi hareketine o da katılır. Orada yaralanan İslam Beyin durumu karşı- sında duygularını gizleyemez ve gerçek kimliği ortaya çıkar. İki sevgili hem başarının hem de birlikte olmanın mutluluğu içindeyken buna Zekiyenin öldü diye bildiği babasının Albay Sıtkı Bey olduğunun anlaşılması ekle- nir. Düşman bu amansız savaştan geri kaçarken İslam Bey, Zekiye ve Albay Sıtkı Bey birbirlerini tanıma ve kavuşmanın mutluluğu içindedir.Bu eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Edgar Dalenin yaşantı konisinde yer alan basamaklar, çok sayıda duyu organıyla edinilenden az sayıda duyu organıyla edinilene doğru ilerlemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha fazla duyu organına hitap eder? Veziriazam, padişahtan sonra en yetkili devlet adamı olup padişahın vekiliydi. Büyük devlet memurlarını atama, ilerletme, görevden alma yetkilerine sahipti. Padişah sefere çıkmadığı zamanlarda orduyu komuta ederdi. Padişahın mührünü taşır, onun adına sözlü ve yazılı emirler verirdi.Buna göre veziriazam için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ‟-cık eki eklendiği sözcüğe genellikle küçültme anlamı katarken bazen somut bir varlık adı türetir.Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır? Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I. Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII. Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Peynir küfünden penisilin elde eden bilim insanımız kimdir? "Arka" sözcüğünün zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre İlköğretim haftası" Eylülayının kaçıncı haftasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara taşınmasında 223= 8,4 milyon kombinasyon görülür. Bu durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin göstergelerinden biridir.Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Ben 9 yaşındayım. Ablam benden 6 yaş büyüktür. Ablam 5 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Mevsimine uygun olarak daha çok kış mevsiminde tüketilen meyve hangisidir? • Bilim ve sanat dallarında ortaya çıkan yeni kavramların Türkçe karşılıklarını bulmaktır.• Türkçeyi yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarmaktır.Sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi istektir? Aşağıdakilerden hangisi felse- fenin doğrudan ele aldığı konulardan değildir? Aşağıdaki icat edilen teknolojik araçlardan hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır? Sena is really good at painting and drawingbecause she is - - - - . 2/H sınıfındaki çocukların ortak yönleri nedir? Sınıfımızda ihtiyaç sahibi bir arkadaşımız için yapabileceğimiz en iyi çalışma hangisidir? Hz. Muhammed (s.a.v)in bildirdiğine göre dinin direği olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçtiği bir günde aşağıdakilerden hangisi Dünyanın her yerinde eşit olur? Aşağıdakilerden hangisi kahramanları canlı ve cansız varlıklar olan, ders veren olay yazısıdır? Annem pazardan 3 kilogram domates, 8 kilogram patates, 5 kilogram soğan,3 kilogram salatalık aldı. Annem pazardan toplam kaç kilogram sebze almıştır? Aşağıda verilen canlılardan hangisinin beslenme şekli insanların beslenme şekliyle aynıdır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz? Aşağıdaki metinlerden hangisi Siz öykülerinizi nasıl oluşturuyorsunuz? sorusuna yanıt olarak söylenmiştir? Ryan : Dad, what can a tailor do?Father : He can - - - -. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır? Sarımsak kelimesinde ünsüz harflerin sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (sav.) çocuklarından biri değildir? Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçmesine .................,sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine ...............,sıvı maddelerin ısı alarak gaz hale geçmesine ..................... denir.Yandaki cümlede boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir