S:1

Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir?

Aşağıdaki Devletlerden hangisi 1.Dünya savaşında yer alan üçlü ittifak grubuna dahil değildir? sorunun cevabı "Fransa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
93 064 258 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? Gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler. Kişiler gerçek yaşama uygundur. Bu kişilerin olağanüstü özellikleri oldukça sınırlıdır. Nesir nazım karışımı bir anlatım kullanılır. Yusuf ile Züleyha, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin bu türün ünlü örnekleridir. Bu tür meddahlar veya âşıklar tarafından anlatılır. Anlatıcıları okur-yazar, az çok kültürlü kişilerdir.Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ın ilk emri hangisidir? Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Sosyal medya kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar ile ilgili hangisi yanlıştır? MEB Personelinin Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazım ya da noktalama yanlışı yoktur? İnsanoğlu çok uzun bir süre enerjik ve güçlü kalacak şekilde dünyaya gelir. Bir insan uygun şekilde beslenir, spor yapar ve uykusuna dikkat ederse sağlıklı kalır ve uzun yıllar enerjisini korur. Vücuduna gösterdiği özeni ruhsal sağlığına da gösterebilirse enerjisi daha da uzun süre devam edebilir. Fakat çabuk morali bozulan, duygusal yıkıma uğrayan birisi, ne kadar sağlıklı olursa olsun, yeterince enerjik olmaz. Kişinin vücudu, zihni ve ruhu, işlevlerini uyum içinde görüyorsa bu insan daha enerjik olabilir ve enerjisini uzun yıllar koruyabilir.Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi ekstraksiyona ile ayırmaya örnektir? • Hz. Muhammedin insanlara verdiği en son öğüdüdür.• Her türlü sınıf farkı reddedilmiştir.• Kadın haklarının korunması istenmiştir.Yukarıdaki evrensel insani değerleri içeren tarihsel metin aşağıdakilerden hangisidir? Soluk alıp verirken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ? There are twelve - - - - in a year. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemin yapısı diğerlerinden farklıdır? Tasarruf aşağıdakilerden hangisinin oluşumunu sağlar? Uzak ve bilinmez masal adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyor, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle kalabalıktan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına, çağırıyorlardı.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden değildir? 2 m 75 cm + 1 m 25 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Günde 40 sayfa kitap okuyorum. Üç haftada kaç sayfa kitap okurum? I. ¼ Basit Kesir II. 1 tam 3/6 Tam Sayılı Kesir III. 2/7 Bileşik Kesir Verilen kesir ve kesir türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda hangi Kanununa göre işlem yapabilirler Ön inceleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eleştirmenlik zor bir iş. Bazı dergilerde öyle kitap eleştirileri okuyorum ki kitabı okuma­dığım hâlde yazarına haksızlık edildiğini anlıyorum. Yazar yirmi yıl emek vermiş; bir arkadaş çıkıyor, onu yerin dibine batırıyor, olur mu? Adamın dedikodusunu yapar gibi kitap eleştiriyor. Yazarın kitabı ile kişiliğini hâlâ karıştırıyoruz.Bu parçada, sözü edilen eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen köprü aşağıdakilerden hangisidir? According to Albert Einstein, Imagination is - - - - knowledge. İtilaf devletlerinin TBMM nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir? Sümerlerin başkenti neresidir? Bu işin sihrini anladımsa arap olayım. cümlesinin kaçıncı sözcüğünde hece düşmesi vardır? Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır? Kanun-i Esasideki 1909 değişiklikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangisi 4 ve 5 ile yazılabilecek bir tek sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi, depremden önce alınacak tedbirlerden biri değildir? Çizgili kasların kasılması sırasında aşağıda verilen moleküllerden hangisinin miktarında azalma olmaz? Katıların basıncı ile ilgili olarak;I. Yüzeye etki eden net dik kuvvet ile doğru orantılıdır.II. Yüzey alanı ile ters orantılıdır.III. Birimi N/m dir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki dillerden hangisi Hint-Avrupa dilleri ailesinin Asya kolu içerisinde yer alır? 272. 272. 272 işleminin sonucu hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayetel Kürsinin anlamı içerisinde yer almaz? Meşrutiyet yönetimine karşı 13 Nisan 1909 tarihinde İstanbulda çıkan ayaklanmayı, aşağıdaki ordulardan hangisi bastırmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.Atatürkün bu sözü Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamaktadır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir