Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Güneydoğu Asya
II. Amazon havzası
III. Batı Avrupa
IV. Himalaya dağları
Yukarıda verilen yerlerden hangileri diğerlerinegöre daha seyrek nüfusludur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Güneydoğu AsyaII. Amazon havzasıIII. Batı AvrupaIV. Himalaya dağlarıYukarıda verilen yerlerden hangileri diğerlerinegöre daha seyrek nüfusludur? sorunun cevabı "II. ve IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Metanojenler; metan (CH4) gazı oluşturarak enerji elde eder. Oksijen bu arkebakterilere zehir etkisi yapar. Bataklıklarda, pis sularda, gübrede, çöplerde ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde yaşarlar.Buna göre,I. Metanojenler, mezozomlarında ATP sentezi yapar.II. Enzim sistemleri zor koşullara dayanıklıdır.III. Otçul memelilerin sindirim kanallarında metan gazı oluşturur.verilenlerden hangileri söylenebilir? I.  Sana diyeceklerim bunlardıII.  Sen de bir şeyler yer misinIII. Zaman geçmek bilmiyorIV. Öğretmenin cevabı şu olduYukarıdaki cümlelerin hangisinin sonunda iki nokta (:) olması gerekir? Okula gidiş gelişlerimizde yani okul yolunda dikkat etmemiz gereken kurallar vardır.  Yukarıdaki cümlede altı çizili ve koyu yazılı ifadenin kullanım amacı hangisidir? İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir? Koştum parkuru 10 dakika 10 saniyede tamamladım. Toplam kaç saniye koşmuşum? İki arkadaş arabadan inip caddede dolaşmaya başladı. Naciye’nin karnı çok acıkmıştı. Âdeta midesinde bir sızı duymaya başladı. Gözlerinin önünde siyah siyah lekeler uçuşuyordu. Güneş ufukta kayboluyor; gök, pembe ve kırmızı bulutlarla doluyordu. Tatlı bir kızıllık kaplamıştı her yanı. Caddedeki kalabalığın içinde bazı bisikletli çocuklar da vardı.Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir? “Sizden iyilikle emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun...”(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)Bu ayet aşağıdaki teşkilatlardan hangisinin oluşmasına katkı sağlamıştır? TBMM ne zaman açılmıştır? Anadolu Yarımadası’nın özel konumu geçmişten günümüze kadar kültürel, ekonomik ve siyasi alanda üzerinde kurulmuş devletler için avantajlar sunmuştur.Bu durum üzerinde Anadolu Yarımadası’nın aşa-ğıdaki özelliklerinden hangisinin etkisi daha az olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf şiiri ile ilgili bir bilgi değildir? I - - - - properly for two weeks. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılım türlerinden değildir?